Testnevelés munkaközösség

Agócs Ágnes testnevelés, sportism
Bak István német, testnevelés, sportism
Engi Zoltán munkaközösség-vezetőtestnevelés
Farkasné Varga Andrea testnevelés, német
Jeges Tünde rajz és vizuális kultúra, matematika
Kispál Csaba testnevelés
Kovács Gabriella földrajz, testnevelés, sporttört, 
Seller László testnevelés, matematika
Varga Viktor testnevelés