Testnevelés-rajz-ének munkaközösség

Agócs Ágnes testnevelés, sportism
Bak István német, testnevelés, sportism
Engi Zoltán testnevelés
Farkasné Varga Andrea testnevelés, német
Horti Sándor ének-zene
Jeges Tünde rajz és vizuális kultúra, matematika
Kispál Csaba testnevelés
Kiszin Miklós ének
Kovács Gabriella földrajz, testnevelés, sporttört, 
Magyar Csaba rajz- és vizuális kultúra
Seller László testnevelés, matematika
Varga Viktor testnevelés