Erasmus+ pályázat összefoglalója

Intézményünk a 2015 / 2016-os tanévben ismét sikeresen pályázott az Erasmus+ KA1 mobilitási programban. Július és augusztus során 22 pedagógus vett részt egy és kéthetes továbbképzéseken Angliában, Írországban, Máltán, Olaszországban, Németországban, Franciaországban és Ausztriában.

A kurzusok között szerepeltek módszertani továbbképzések, különböző kulturális témákkal színesített nyelvi kurzusok, a digitális kompetenciát, valamint a hatékony kommunikációt és coaching eszköztárat fejlesztő tanfolyamok.

A projekt egyik fő célja az intézményi kapacitások bővítése nyelvi, szakmai és digitális kompetenciák terén, kollégáink személyes és szakmai megújulása, valamint a nyelvi sokszínűség növelése iskolánkban azzal a céllal, hogy a tanári kar és a diákság nyelvileg, szakmailag és IKT eszközök területén maximálisan felkészült legyen színvonalas online és stratégiai partnerségi kapcsolatokban való szerepvállalásra.

A projekt emellett lehetőséget biztosít a szemléletformálásra, az Erasmus+ programokkal és az eTwinninggel kapcsolatos tudatosság és fogékonyság növelésére, hogy a tantestületben és a tanulókban kialakuljon a pozitív attitűd és az aktív részvétel igénye. A pályázatírás és projektmunka területén szerzett személyes és intézményi tapasztalat a jövőben is tervezett KA1 és KA2 Erasmus pályázatokban kamatoztatható. A mobilitási pályázatunk hosszú távú célkitűzése új nemzetközi együttműködések kialakítása, gimnáziumunk hírnevének és nemzetközi dimenziójának megerősítése.

A disszeminációs alkalom prezentációi

Erasmus+ ötlettár