Bevezető

Intézményünk, a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 2017-ben harmadjárapályázott sikeresen az Erasmus+ tanár-továbbképzési program keretein belül KA1 mobilitási projektek elnyerésére.  Tanáraink továbbképzésében három célt jelöltünk meg:

  1. nyelvszakosaink nyelvi-módszertani kompetenciáinak fejlesztését;
  2. a nem nyelvszakosok gyakorlati nyelvtudásának felfrissítését, gazdagítását idegen nyelvi környezetben;
  3. a 21. századi modern oktatás szemléletben, gondolkodásban, módszerekben megjelenő újdonságainak megismerését.

A választott három témakör azokat az irányokat jelöli, amelyeket iskolánk elismert magas színvonalú oktatói-nevelői munkájának a fenntartásához és a mindenkor szükséges megújuláshoz szükségesnek gondolunk.

Tantestületünkből harmada, 25 pedagógus 26, egy- és kéthetes mobilitáson vett részt Angliában, Írországban, Máltán, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában és a Cseh Köztársaságban 2016. július és augusztus hónapokban.

 

A továbbképzések célja egyrészt a résztvevők módszertani megújítása volt. Ez nélkülözhetetlen a Z generáció minél sikeresebb megszólításához, a velük való minél eredményesebb tanári munkához. A 21. században új módszerekre, szemléletre, tanári és tanulói hozzáállásra van szükség, hogy diákjaink önálló, felelősségteljes és kreatív polgárokká váljanak.

A kulturális elemekkel gazdagított nyelvi képzések az interkulturalitás és transzkulturalitás értékeit, európaiságunkat erősítik meg. A résztvevők egy része korábbi mobilitásaira épülő új képzésekre pályázik, de az is megfigyelhető, hogy a projektszemlélet terjed a tantestületünkben, mert új pályázóink is vannak.

  

 A 2017-es projekt célja pedagógusaink nyelvi, módszertani, szemléletbeli gazdagodásán kívül, hogy iskolánk számára az előző  pályázatainkban már megkezdett nemzetközi nyitást folytassuk és továbbépítsük. Célkitűzéseinket három lépésben kívánjuk megvalósítani.

Rövid távon a résztvevők nyelvi, szakmai, módszertani, digitális kompetenciáinak fejlődésével bővültek az intézményi kapacitásaink. A 2018. márciusi Erasmus projekthét rendezvényein a diákok és a projekthez eddig még nem társuló kollégáink bevonásával építettük be és mutattuk meg mindazt a gyarapodást, amit a képzéseknek köszönhetünk. A projekthét hatására tovább facilitáltuk kollégáink személyes és szakmai megújulását, növeltük a tanári és tanulói aktivitást, erősítettük a projektszemléletet és -használatot.

Középtávon a pályázathoz kapcsolódóan végrehajtott eTwinningekkel bevonjuk diákjainkat is a kialakuló új nemzetközi kapcsolatainkba, ezzel digitális, nyelvi és szociális kompetenciáik erősítésén túl elkötelezettségüket is fokozzuk az elkövetkezendő pályázatok iránt. Remélhetőleg hosszú távú eredménye jelenlegi projektünknek a szakmaiság erősödésén túl az előkészített job shadowing együttműködések beindulása, amennyiben a 2018-as pályázatunkat is elfogadják. Következő célunk már a stratégiai partnerségi kapcsolatok kialakítása lesz.

A disszeminációs alkalom prezentációi

Erasmus+ ötlettár