ERASMUS+ összefoglaló 2019

2019-ben ismét nyertünk az Erasmus + pályázaton. Pályázatunk kiindulópontja a 2018-ban tartalék listára került és végül nem megvalósult Gáspár Róbert és Kis Éva által készített pályázati anyag volt, ezt gondoltuk újra, alakítottuk át.  

A korábbi évek célkitűzéseit építettük tovább a 2019-es évben is. Összesen 25 egyéni mobilitást és két job shadowingot valósítottunk meg, a projekthez kapcsolódva egy eTwinningben diákjaink egy nemzetközi munkában vettek részt. Az egyéni mobilitások 3 terület: nyelvtanári, módszertani és nyelvtanfolyami képzések köré épültek.  A mobilitásokkal nyelvtanáraink szaktárgyi kompetenciáit és módszertani ismereteit kívántuk bővíteni, felfrissíteni, ezért  10 nyelvtanárunk jelentkezett nyelvi-szakmai-módszertani és ország-, kultúrismereti tudásukat mélyítő  képzésre. Örülünk annak, hogy iskolánkból egyre többen csatlakoznak a pályázatainkhoz olyanok is, akik nem nyelvet tanítanak. Mivel fontosnak tatjuk nem nyelvtanáraink idegen nyelvi kompetenciáinak  fejlesztését is, így 2019-ben négyen végeztek közülük angol/német nyelvi kurzust, ezzel nemcsak a saját, de egyúttal az iskolai lehetőségeket is gazdagítva.  A résztvevők harmadik csoportjába azok tartoztak, akik valamilyen friss módszertani-pedagógiai-digitális ismereteket szereztek,  azzal a szándékkal, hogy diákjaink és a magunk számára is élvezetesebb legyen az oktatásuk, képesek legyenek olyan kompetenciáikban is fejleszteni a diákjainkat, amelyek a munkaerőpiac számára is hasznosak: pl. önállóság, kreativitás, együttműködési készség, problémamegoldás. A képzésekről hazahozott ismeretek jelentős részét a digitális oktatás alatt tudtuk alkalmazni. Célunk volt más országok pedagógiai sikere okainak a megismerése is job shadowingokon keresztül. Eredetileg 3 kétszemélyes job shadowingra készültünk, és a járványhelyzet ellenére ebből kettőt sikerült is megvalósítanunk: egy grazi két tanítási nyelvű gimnáziumba és egy tallinni középiskolába látogattak el pedagógusaink. A hazahozott ismereteket több körben disszemináltuk: egymás között, iskolánk többi pedagógusa előtt, Erasmus Days keretében a programban részt vevő többi szegedi iskolával közösen. Az élményekből és a módszertani ötletekből iskolai blogot indítottunk, amely elérhető bárki számára. Sajnos, a tervezett Erasmus + programhetünk a járvány miatt elmaradt, de az előkészítése megtörtént, ezt amikor lehetőségünk lesz rá, pótoljuk.

A projektet mi eredményesnek tartjuk: a mobilitások hatására kiutazó pedagógusaink nyelvi-módszertani kompetenciáikban, kulturális és történelmi ismereteikben gazdagodtak. Megismerték más országok oktatási rendszerét, személyes barátságokat köthettek, amelyeken keresztül az iskolai kapacitásokat is bővítették. Kollégáink olyan élményeket éltek át, amelyek hatására erősebb és derűsebb lélekkel kezdték a következő tanévet. A tanári karon kívül a technikai dolgozóinkat is sikerült bekapcsolnunk a pályázatba. Novotny Katalin kolléganőnk e-Twinnigen keresztül egy csoportját is bevonta egy nemzetközi feladatba, amelyben diákjaink önállóságát, idegen nyelvi kompetenciáit, világlátását is fejlesztette. Újabb nemzetközi kapcsolatokat szereztünk, amelyeket a következő pályázatainkhoz felhasználhatunk.

ERASMUS+ summary 2019

In 2019 our school won an Erasmus+ scholarship yet another time. The foundations of that project proposal was the one compiled and written by Róbert Gáspár and Éva Kis in 2018 as it had been classified as a substitute project and was not awarded a grant. We repurposed it and transformed it. 

We decided to further the objectives of previous years in 2019, too. We managed to execute 25 individual mobilities, two job shadowing trips, and our students participated in an international eTwinning project. The individual mobilities revolve around three areas: language teaching pedagogy, methodology courses and language courses. The mobilities served to improve and refresh the methodological competencies and subject knowledge of our language teachers, so ten language teachers applied for courses to improve their linguistic, methodological and cultural knowledge. We are very content to see that more and more people join our project who are not involved in language teaching. We consider it very important to improve the foreign language competencies of the non-language teachers, four colleagues took part in English/German courses in 2019 enriching not only their own personal opportunities but those of the school as well. The third part of the participants were those who went for courses on up-to-date digital methodologies in order to make their own educational style more enjoyable for the students and themselves. It also help improve our students with competences that are important for the job market: e.g independence, creativity, cooperation and problem-solving. The period of digital education presented us with the perfect opportunity to put the skills and knowledge acquired during the courses to good use.  Our aim with the job shadowing trips was to understand and shed some light on the education success of other nations. The original plan was to carry out three trips involving 2 colleagues in each, but the COVID-19 situation only allowed two to be complete: one destination was a bilingual high school in Graz, Austria whereas the other was a hush school in Tallinn, Estonia. We shared all that we learned during several dissemination events: we had several workshops and conferences for the Erasmus+ team, for all the teachers in our school and as part of the nationwide Erasmus Days, we participated in an elaborate program with several other schools in Szeged. We started a blog to be able to record, catalog, share and find our experiences and methodological ideas; it is obviously available for anybody in the world. We had great hopes and plans for our traditional Erasmus+ week, but the pandemic did not allow this to happen. All the preparations were done, so, if it becomes possible, we will try to hold the event.

As far as we are concerned, the project was successful: as a result of the mobilities, our colleagues had the chance to improve their language skills, their methodological inventory and their cultural-historical competences. They got to learn about the educational systems of other countries, the established personal relationships which actually expanded school capacities. Our colleagues had the chance to experience such situations and events that helped them start the following academic year with more strength and optimism. We also managed to involve technical support staff in the project, not only teaching faculty. Ms Katalin Novotny managed to carry out an international e-Twinning project with her students in order to help improve the independence, foreign language skills, and worldview of our students. We established new international relationships and we hope to use these in our future projects.