Webes tartalom megjelenítése

Erasmus Összefoglaló


„Jó pap holtig tanul”
Erasmus+ KA1 2020-as pályázat
 
A 2020-as Erasmus+ projektünkben egyrészt nyelvtanáraink és nem nyelvtanáraink idegen nyelvi
kompetenciáit terveztük fejleszteni, mert ezt iskolánk számára szakmailag létfontosságúnak érezzük.
A nyelvtanáraink kultúrtörténeti-módszertani képzéseken meglévő nyelvismeretüket kívánták
gazdagítani. Nem nyelvszakos kollégáink és technikai dolgozóink idegen nyelvtudásának
fejlesztésével az egyéni és az iskolai kapacitásokat kívántuk növelni, célunk az iskola nemzetközi
szinten való aktívabb megjelenése, külföldi iskolákkal való kapcsolatfelvétel és együttműködés. Olyan
projektek beindítását terveztük meg, melyekbe nem egy szűk tanári csapat, hanem az iskola egésze
be tud kapcsolódni. A nemzetköziesítés sikerének egyik záloga, hogy tanulóink képesek legyenek és
akarjanak nemzetközi projektekben részt venni. Ennek előmozdítására módszertani ismereteinket is
bővíteni kívántuk, hogy egyszerre fejleszthessük önállóságukat és társaskompetenciáikat. Kíváncsiak
voltunk arra, hogy más országok iskolarendszere milyen módon készíti fel a diákjait az állandó
alkalmazkodás és változás kényszerére, ezért jobshadowingokat készítettünk elő 2 spanyol és egy
görög középiskolában. Mivel tanáraink átlagéletkora 50 év körül van, a tanári kiégésprevenció is
szándékunk volt.
A pályázathoz eredetileg 21 fő csatlakozott, majd a kurzusok változtatása miatt végül 22 főre bővült a
csapat. A tevékenységek kiválasztásánál az Európai fejlesztési tervünkből kiindulva három irányt
jelöltünk meg: a nyelvi képzéseket, a módszertani képzéseket és az intézménylátogatásokat.
Mindannyian teljesítettünk egyéni tanári mobilitást, 1 illetve 2 hetes kurzusokkal. Nyelvtanáraink
közül hatan (angol, olasz, spanyol) nyelvtanári-kultúrtörténeti, szakmódszertani képzésekre mentek.
Egy kisebb szelete volt a programunknak a nem nyelvtanár kollégák idegen nyelvi kompetenciáinak
fejlesztése: egy kolléga német, hárman angol nyelvű képzéseken vettek részt. Másik célunknak
megfelelően módszertani kurzust választott és teljesített 10 fő. Itt változatos témák jelentek meg: az
állampolgári jogok és a tanulói részvétel erősítése, vagy a drámapedagógiától a különféle applikációk
megismerésén és a játékosítás eljárásain át a CLIL módszerig bezárólag. Intézménylátogatás már az
előző pályázatunkban is szerepelt. Most három egyhetes jobshadowingot valósítottunk meg 2-2
kiutazóval, két spanyol és egy rodoszi iskolába látogattak el a kollégáink.
 
 

Webes tartalom megjelenítése