Aktuális

Kiskíváncsi

Kiskíváncsi 2023. november 21. kedd
 

Kiskíváncsi Minden tudnivaló a Kis Kíváncsi versennyel kapcsolatban


A feladatlapokat itt megtalálhatják: 

- Első forduló fizika feladatlap

- Második forduló biológia feladatlap

 

Deák Fordítóverseny 2023

Deák Fordítóverseny 2023 2023. október 24. kedd
 

Deák Fordítóverseny 2023 Az idei évben 26. alkalommal rendeztük meg a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban a megyei fordítóversenyt.


9 középiskolából 68 diák vett részt a versenyen, ahol a diákoknak egy állampolgári ismeretekkel kapcsolatos szöveget kellett idegen nyelvről magyarra fordítaniuk.
(Adatvédelmi okokból a tanulók a versenyen használt jeligéikkel szerepelnek)
 
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak!
 
Az eredményről levélben tájékoztatjuk az iskolákat. A díjakat postán küldjük ki. A legjobb eredményt elérők értékes könyvutalványokat kapnak.
 

Összevont szülői értekezlet november 16-án

Összevont szülői értekezlet november 16-án 2023. október 27. péntek
 

Összevont szülői értekezlet november 16-án Változás a szülői értekezlet időpontjában és témájában.


Az eredetileg november 9-re tervezett szülői értekezletünk elmarad. Az új időpont: november 16.
A program: 
16:00: Összevont drogprevenciós szülői értekezlet  a színházteremben

Az előadó Tóth Roland,  addiktológiai konzultáns. 
17:00: szülői értekezlet a 10-11.évfolyamnak.
18:00: fogadóóra minden évfolyamnak
A 10. évfolyamnak szóló pályaorientációs szülői értekezletet egy későbbi időpontban szeretnénk megtartani.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozott pontok számításának egyedi esetei

Hozott pontok számításának egyedi esetei 2023. október 17. kedd
 

Hozott pontok számításának egyedi esetei Hozott pontok számítása (rész)tantárgyi mentességek, külföldi bizonyítványok és nyelvi eredmények esetén


A hozott pontok számításánál a következő elveket követjük:
 
1. Ha a tanulónak nincs központi felvételi eredménye matematikából vagy magyarból, a meglévő vizsgaeredményt duplázzuk meg.
 
2. Ha tanulónak nincs magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, történelemből vagy idegen nyelvből osztályzata, a hozott pontokat arányosítjuk.
 
3. Ha a tanuló két idegen nyelvet is tanult, a jobb osztályzatot vesszük figyelembe.
 
4. Ha a tanuló az általános iskolában nem tanult magyar nyelvet és irodalmat külön tantárgyként, a meglévő osztályzatot duplán számítjuk.
 
5. Ha a tanuló a központi felvételi vizsgán a vizsga valamely része alól mentességet kapott, az összpontszámot arányosítjuk.
 

A 2024/2025. tanévben indítandó osztályaink

A 2024/2025. tanévben indítandó osztályaink 2023. október 17. kedd
 

A 2024/2025. tanévben indítandó osztályaink A Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban a 2024/2025-ös tanévben a kerettanterv alapján négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű, speciális angol, speciális spanyol, speciális kezdő német, matematika-angol, természettudományos orientációjú, mozgóképkultúra és médiaismeret, humán és idegennyelvi, valamint általános tantervű képzés indul.


 

LanguageCert próbanyelvvizsga a Deákban22

LanguageCert próbanyelvvizsga a Deákban 2023. október 10. kedd
 

LanguageCert próbanyelvvizsga a Deákban 2023. október 17-én, kedd 15 órai kezdettel ingyenes próbanyelvvizsgát tartunk angol nyelvből közép (B2)- és felsőfokon (C1) az írásbeli anyagából és a szóbeli beszédértés részéből.


 

2023. október 17-én, kedd 15 órai kezdettel ingyenes próbanyelvvizsgát tartunk angol nyelvből közép (B2)- és felsőfokon (C1) az írásbeli anyagából és a szóbeli beszédértés részéből.

Középfokon az írásbeli vizsga (Reading and Writing) 2 óra 10 perc,  beszédértés (Listening) 35 perc.

Felsőfokon az írásbeli vizsga (Reading and Writing) 2 óra 40 perc,  beszédértés (Listening) 40 perc.

A vizsga minden részéhez használható egynyelvű szótár, melyről természetesen mindenki maga gondoskodik.

A vizsga Writing részét a budapesti vizsgaközpont, a Reading és Listening részt a vizsgahely tanárai javítják. A vizsgaeredményről a deákos diákok a gimnáziumban, külsősök emailben kapnak értesítést.

Jelentkezési határidő: 2023.10.15. éjfél

 

A vizsga ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi űrlapon tud:

Jelentkezési lap

 

„KIS KIVÁNCSI” levelezős Természettudományi verseny nyolcadikosoknak

„KIS KIVÁNCSI" levelezős Természettudományi verseny nyolcadikosoknak 2023. október 09. hétfő
 

„KIS KIVÁNCSI A természettudományok iránt érdeklődő diákok számára egy 3 fordulós tehetséggondozó versenyt hirdetünk, melyben fizika, kémia és biológia tárgyú érdekes, játékos feladatok lesznek. A feladatlapokat deákos, tagozatos diákjaink állítják össze nektek. Külön nem kell regisztrálni a versenyre, az első visszaküldött feladatmegoldás egyben a jelentkezésed is. Reméljük sok hasznos új ismeretet szereztek, és jól szórakoztok megoldás közben.


 

Kedves nyolcadikosok!

 

A természettudományok iránt érdeklődő diákok számára egy 3 fordulós tehetséggondozó versenyt hirdetünk, melyben fizika, kémia és biológia tárgyú érdekes, játékos feladatok lesznek.  A feladatlapokat deákos, tagozatos diákjaink állítják össze nektek. Külön nem kell regisztrálni a versenyre, az első visszaküldött feladatmegoldás egyben a jelentkezésed is. Reméljük sok hasznos új ismeretet szereztek, és jól szórakoztok megoldás közben.

 

 1. forduló: 2023. október 8. (beadási határidő: november 5. 24:00)
 2. forduló: 2023. november 6. (beadási határidő: december 3. 24:00)
 3. forduló: 2023. december 4. (beadási határidő: január 7. 24:00)

 

A megoldásokat a kiskivancsi@dfg-szeged.hu email címre várjuk a megadott határidőig, névvel, iskolával és oktatási azonosítóval megjelölve.

Az eredményekről a honlapunkon tájékozódhattok az oktatási azonosító alapján. Minden résztvevő oklevélben részesül. Az első három helyezettet könyvutalvánnyal jutalmazzuk.

A feladatlapot itt érhetitek el.

 

Sikeres munkát kívánunk mindenkinek!

 

Esélyt a középiskolás tehetségnek

Esélyt a középiskolás tehetségnek 2023. október 06. péntek
 

Esélyt a középiskolás tehetségnek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az SZTE Junior Akadémia pályázata


Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az SZTE  Junior Akadémia pályázatot hirdet ,,Esélyt a középiskolás tehetségnek” címmel állandó szegedi lakcímmel rendelkező középiskolásoknak a 2023/2024. tanévre. 
 
Feltételek:
- az előző tanév végén elért legalább 4,00 tanulmányi átlag
- a családban az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a bruttó minimálbér 80 %-át, vagyis a 185 600 Ft-ot
 
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az, aki:
 
a) nemzetközi versenyen 1-20. helyezést ért el, 
 
b) országos szintű versenyen 1-20. helyezést ért el, 
 
c) megyei szintű versenyen 1-5. helyezést ért el, 
 
d) városi szintű versenyen 1-3. helyezést ért el, 
 
e) sportban vagy valamilyen művészeti ágban kimagasló tehetséget mutat,
 
vagy 
 
f) speciális segítő munkát végez tanuló társai érdekében.
 
A támogatás összege egyszeri maximum 50.000,- Ft.
 
Az ösztöndíjas diák ingyenesen részt vehet az SZTE Junior Akadémia szervezésében zajló egyik, 100 órás emelt szintű érettségi tanfolyamon a következő tanévben.
 
A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- a hátrányos helyzet igazolása (amennyiben ez fennáll)
- a szegedi lakóhely igazolására lakcímkártya fénymásolata
- a szülők jövedelemigazolása
- a tanulói jogviszony igazolása
- bizonyítvány másolata a tanulmányi eredmény megállapításához (9. évfolyamosok esetében a 8. osztályos)
- az iskola (osztályfőnök vagy szaktanár) támogató nyilatkozata
- a kiemelkedő eredményekért járó oklevél fénymásolata (a versenyeredményeknél kizárólag a 2022. szeptember 1. utáni eredményeket tudják figyelembe venni)
- minden más, amit a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart
 
A szükséges űrlapokat az osztályfőnököktől lehet elkérni.
 
Beadási határidő:  2023. október 25 (szerda), 115-ös szoba
A kapcsolódó adatkezelési tájékoztató elérhető a szegedvaros.hu/adatvedelem oldalon.
 

Tehetséggondozó szakkörök 8. osztályosoknak

Tehetséggondozó szakkörök 8. osztályosoknak 2023. szeptember 05. kedd
 

Tehetséggondozó szakkörök 8. osztályosoknak A szakkörökre kizárólag az iskola honlapján található felületen lehet majd jelentkezni 2023. október 6-tól. Előzetes jelentkezésre nincs lehetőség.


Kedves Nyolcadikos Diákok!

A Deák Gimnáziumért Alapítvány és a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium a 2023/2024-es tanévben a felvételire való felkészülést segítendő önköltséges (alapítványi támogatás befizetéséhez kötött) tehetséggondozó foglalkozások indítását tervezi a nyolcadik osztályos tanulók számára.

 

•  magyar nyelvből és matematikából (egy-egy 45 perces óra egymás után; csak együtt lehet rájuk jelentkezni, külön-külön nem)önköltséges,

•  angol nyelvből a kizárólag a kéttannyelvű osztályba jelentkezők számára.

 

Az előkészítő tanfolyamok novemberben indulnak, csütörtökönként délután 3 órától, alkalmanként 2x45 perces foglalkozásokkal, az alábbi beosztás szerint:

 

Magyar nyelv és matematika - önköltséges

 

 

3 csoport indul

 

A foglalkozások időpontja:

 

 

 

 

 

1. óra

szünet

2. óra

2023. november 9.

csütörtök

15.00-15.45

15 perc

16.00-16.45

2023. november 16.

csütörtök

15.00-15.45

15 perc

16.00-16.45

2023. november 23.

csütörtök

15.00-15.45

15 perc

16.00-16.45

2023. november 30.

csütörtök

15.00-15.45

15 perc

16.00-16.45

2023. december 7.

csütörtök

15.00-15.45

15 perc

16.00-16.45

 

 

   

 

A tehetséggondozó szakkör alapítványon keresztül fizetendő támogatási díja:

magyar nyelvből és matematikából együttesen: 10.000 Forint.

 

               

 

Angol nyelv (a két tanítási nyelvű osztályba jelentkezők számára)                 

2 csoport indul                     

Szintfelmérő:2023. október 11. szerda 15.00-15:45          

 

A foglalkozások időpontja:

           

2024. január 18. csütörtök     15.00-16.30   

2024. január 25. csütörtök     15.00-16.30   

2024. február 1. csütörtök     15.00-16.30   

2024. február 8. csütörtök     15.00-16.30   

2024. február 15. csütörtök   15.00-16.30   

 

 

Angol nyelvből a szakkör ingyenes, viszont szívesen veszünk bármekkora összegű alapítványi támogatást.

 

Magyar nyelv és matematikaszakkörre három csoport indítását tervezzük, így maximum 75tanuló jelentkezését tudjuk fogadni. Azt a 75 tanulót, akik időben jelentkeztek, valamint időben befizették az alapítványi támogatás díját, és így bejutottak a tehetséggondozó szakkörre, 2023. október 13-án e-mailben értesítjük a sikeres regisztrációról.

A foglalkozásokon a csoportlétszám maximum 25 fő.

 

Az angol nyelvi tehetséggondozó szakkör esetén a 2023. október 11-én szerdán 15 órakor megírt szintfelmérőt követően 2023. október 27-én pénteken e-mailben értesítjük a jelentkezőket, hogy bejutottak-e a szakkörre.

 

Két csoport indítását tervezzük. A foglalkozásokon a csoportlétszám maximum 20 fő.

 

A jelentkezés menete:

 

A szakkörökre kizárólag az iskola honlapján található felületen lehet majd jelentkezni 2023. október 6-től név, általános iskola és születési dátum, a szakkör tantárgyának megadásával, a jelentkezési feltételek elfogadásával.

 

Előzetes jelentkezésre nincs lehetőség.Megértésüket köszönjük.

 

A jelentkeztető felület 2023. október 6-án reggel 7 órakor kerül aktiválásra. Ha a létszám betelt, a jelentkezési felület lezár.

 

Ajelentkezés a magyar nyelv és matematika tehetséggondozó szakkörre az alapítványi támogatás befizetésével válik véglegessé.

 

A jelentkezési és befizetési határidő: 2023. október 9. hétfő 23:59.

 

A befizetés menete:

 

A megfelelő összeget átutalással kérjük befizetni alapítványunk számlaszámára:

                        Deák Gimnáziumért Alapítvány

                        Raiffeisen Bank:      12067204-01189395-00100005 

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a diák nevét, születési dátumát és a tehetséggondozó szakkör nevét. (Például: Jelentkező Jolán, 2001.01.01., magyar-matek)

 

FŐCÍM egy képpel: Nyílt nap

Nyílt nap 2023. szeptember 06. szerda
 

Nyílt nap 2023. október 5-én, csütörtökön 17.00-kor továbbtanulással kapcsolatos nyílt napot szervezünk az érdeklődő nyolcadikosoknak és szüleiknek.


2023. október 5-én, csütörtökön 17.00-kor továbbtanulással
kapcsolatos nyílt napot szervezünk az érdeklődő
nyolcadikosoknak és szüleiknek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 

Országos Elsősegély Nyújtó Verseny

Országos Elsősegély Nyújtó Verseny 2023. szeptember 04. hétfő
 

Országos Elsősegély Nyújtó Verseny Országos Elsősegély Nyújtó verseny ifjúsági kategóriában 15.helyezés


Az Országos Elsősegély Nyújtó verseny ifjúsági kategóriájában 15.helyezést értek el Grószné Ágnes tanítványai. Gratulálunk!

 

AUSZTRIAI SÍTÁBOR

AUSZTRIAI SÍTÁBOR 2023. szeptember 04. hétfő
 

AUSZTRIAI SÍTÁBOR Ausztriai sítábor 2024. Február 18.-23.


AUSZTRIAI SÍTÁBOR
 
MURAU/KREISCHBERG
 
 
Kreischberg: magassága: 868 – 2.118 m, sípályák hossza: 42,5 km, ebből:17,5 km kék, 16 km piros, 9 km fekete pálya, liftek : 3 kabinos, 3 ülő és 6 húzólift.
 
Szállás: Gasthof Murauerhof
 
A szálloda St. Peter am Kammersberg-ben, a település központjában található, Murau/ Kreischberg és Lachtal között félúton. A közelben ADEG, SPAR, és egyéb egységek.
 
Napi buszozás a sípályára.
 
Elhelyezés: 3-4-5 ágyas,és 8 ágyas 2 légteres összkomfortos szobákban.
 
Ellátás:
- félpanzió
 
- büféreggeli és menüválasztásos vacsora (leves, 2 főételből választás, kicsi desszert)
 
Utazás: autóbusszal
 
Dátum: 2024. Február 18.- 23. 6 nap 5 éjszaka
 
Részvételi díj:  -Diákoknak 18 éves korig 520 EUR
 
 -Felnőtteknek 630 EUR
 
Az ár tartalmazza a szállást 5 éjszakára, a félpanziós ellátást, az utazás költségét, a regisztrációs díjat, és az 4 napos síbérlet árát. Ágyneműhuzat az árban, törölközőt vinni kell.
 
Síbérlet kaució: 3 EUR/fő
 
Amennyiben az autóbuszokra 2024-ben bevezetésre kerül a HUGO rendszer, mely árváltozást eredményezhet, ez a többlet költség az utasokat fogja terhelni.
Betegség,-baleset,-poggyász, sí biztosítás megkötése Irodánkban kötelező, ára 6 napra:
4.000 ,-Ft/fő
 
Előleg: 150 EUR/fő
 
Jelentkezés és előleg fizetési határidő: 2023. október 30.
 
Jelentkezni lehet: Engi Zoltán és Agócs Ágnes testnevelő tanároknál
A szülői nyilatkozat ITT található meg.
 
tel: 62/620-180
 
Útra fel Idegenforgalmi Kft.
eng.sz.: U-001403
tel.: +36-30/9-638-843
 

Diákigazolványokat érintő rendelkezések

Diákigazolványokat érintő rendelkezések 2023. augusztus 29. kedd
 

Diákigazolványokat érintő rendelkezések A családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos diákigazolványokat érintő rendelkezésekről szóló tájékoztatás


A dokumentum ITT megtekintehető!

 

tankonyv2023

Tankönyvosztás

Tankönyvosztás Tankönyvosztás 2023/24

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES DIÁKOK!
A 2023/2024-es tanév tankönyveit az alábbi időpontokban, az iskola ebédlőjében osztjuk.
Belépés a Krúdy szakközépiskola felől. Minden diák térítésmentesen kapja a tankönyveit.
Azok a munkafüzetek és nyelvkönyvek kivételével az iskolai könyvtár tulajdonát képezik,
legkésőbb a 12. évfolyam végén, a szóbeli érettségit követően vissza kell hozni őket.
Kérjük, minden diák a saját évfolyama számára kijelölt napon vegye át a
tankönyveit!
A könyveket diáktárs, szülő vagy más családtag is átveheti aláírás ellenében.
9 - 10. évfolyam: 2023. augusztus 28. 09.00-12.00 és 13.00-17.00.
11 - 12. évfolyam: 2023. augusztus 29. 09.00-12.00 és 13.00-17.00.
 
Vágfalvi Zoltán tankönyvfelelős
dfg.tankonyv@gmailcom
 
 

Diákolimpia Atlétika

Diákolimpia Atlétika 2023. június 01. csütörtök
 

Diákolimpia Atlétika Atlétáink szép eredményekkel öregbítették iskolánk hírnevét a Győrben megrendezett Diákolimpia országos döntőjén


Az eredményeink:
 
- Bak Ádám : gerelyhajítás V. korcsoport 3. hely 56.20 m
- Fiú 4X100 m -es váltó, 5. hely 45.26 sec.( Bak Ádám 11/f - Váradi Gellért 11/e - Török Ádám 11/f  Sándor Bence 9/d ) összeállítású váltóval. (Az országból 58 váltó nevezett)
- Felföldi Tamás 11/e V. korcsoport 3000 m síkfutás,(9:26 perc)  5. hely
- Váradi Gellért 200m síkfutás (23, 21 sec.) 11. hely  (46 résztvevő)
 
Felkészítő pedagógus: Bak István
Gratulálunk, és további eredményes sportolást kívánunk!
 

Krúdy fordítóverseny eredményeink

Krúdy fordítóverseny eredményeink 2023. május 10. szerda
 

Krúdy fordítóverseny eredményeink Az évek óta nagy sikerrel megrendezett Krúdy fordítóversenyen diákjaink az idén is nagyon jól szerepeltek, három nyelvből is.


Az évek óta nagy sikerrel megrendezett Krúdy fordítóversenyen diákjaink az idén is nagyon jól szerepeltek, három nyelvből is.
 
Angol nyelvből Makai Alíz (10.a) első helyezést ért el;  felkészítő tanára: Dudik Annamária Éva
 
Francia nyelvből  Jakab Eszter (12.c) 2. helyezést ért el; felkészítő tanára : Kasza Ildikó
 
Németből pedig Doszkocs Balázs (12.g) második helyezést ért el; felkészítő tanára: Bak István
 
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak!
 
 
 

Megyei elsősegélynyújtási verseny

Megyei elsősegélynyújtási verseny 2023. május 09. kedd
 

Megyei elsősegélynyújtási verseny Iskolánk elsősegélynyújtó csapata a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt megyei versenyén első helyezést ért el.


Iskolánk elsősegélynyújtó csapata a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt megyei versenyén első helyezést ért el. Ezért szeptemberben képviseli Csongrád-Csanád megyét az országos versenyen. Sok sikert kívánunk Nekik!
 
Csapat tagok:
- Csókási Vanda 11e
- Oláh Réka 11e
- Tóth Gabriella Dóra 11e
- Kremer Lilla 11f
- Bugya Renáta 11h
- Szivos Alma Száva 11h
 
Felkészítő:   Grósz Károlyné védőnő
 

Munkában a kortárs segítők

Munkában a kortárs segítők 2023. május 02. kedd
 

Munkában a kortárs segítők Kétlábú és négylábú barátok a Deákban


 

Legyél te is pénzügyi junior klasszis!

Legyél te is pénzügyi junior klasszis! 2023. május 02. kedd
 

Legyél te is pénzügyi junior klasszis! A Legyél te is pénzügyi junior klasszis! verseny országos fordulóján eredményesen szerepelt iskolánk csapata


Beszámoló a Legyél te is pénzügyi junior klasszis! pénzügyi verseny országos döntőjéről
 
A Legyél te is pénzügyi junior klasszis! elnevezésű vetélkedő országos döntője 2023. április 27-én zajlott Budapesten, a BGE épületében. A Legyél te is pénzügyi junior klasszis! elnevezésű pénzügyi vetélkedőt a Privátbankár.hu Kft. hirdette meg, és a versenyen több mint ezer, az ország minden részéről érkezett diák mérte össze tudását egy hónapon keresztül. A 11. c két csapata is indult, és egyikük be is jutott az országos döntőbe, ahol másik 19 csapattal, közöttük gazdasági szakgimnazistákkal is mérkőztek meg. A döntős csapat tagjai: Adorján Dóra, Kuluncsics Zsófia, Lamper Luca és Molnár Adél, felkészítő tanáruk Novotny Katalin volt.
 
A döntőn online tesztfeladatok mellett szóbeli fordulókon is összemérték a csapatok tudásukat, különböző pénzügyi, gazdasági kérdésekhez kapcsolódó gyakorlati feladatokon keresztül, és ezekre a szóbelikre rövid felkészülés után a nagy plénum előtt kellett megnyilatkozni, és a zsűri szakmai kérdéseire válaszolni. Iskolánk csapata a nagyon megtisztelő országos 7. helyet érte el, így díjakkal, valamint több szóbeli dicsérettel is gazdagodott.
 
A verseny komoly szakmai háttérrel rendelkezett, a versenyt Dr. Csillag Sára, a BGE akadémiai fejlesztési rektorhelyettese nyitotta meg, a zsűri tagjai Bod Péter Ákos, a Corvinus egyetem tanára, az MNB volt elnöke, Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke, Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetője, az Erste, a CIB bank, az MKB, a Diófa alapkezelő és a NAV képviselői voltak. Emellett a versenyzőket a pénzügyi tudatosságra biztatta és további nyereményeket adott át Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke, valamint Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium államtitkára is.
 

Holokauszt megemlékezés

Holokauszt megemlékezés 2023. április 28. péntek
 

Holokauszt megemlékezés Életképek, emlékek - rendhagyó megemlékezés a holokauszt emléknapja alkalmából


Életképek, emlékek – rendhagyó megemlékezés a holokauszt emléknapja alkalmából
 
          A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium rendhagyó módon emlékezett meg a holokauszt magyarországi áldozatairól. Az iskola egy hónapig vendégül látta a Centropa Alapítvány Történetek egy családi albumból című kiállítását, amely archív képek és személyes interjúk felhasználásával mutat be a múlt század zsidóságára jellemző életképeket. Történeteket láthattunk gyermekkorról, iskolás évekről, szerelemről, házasságról, gyermekvállalásról és arról, kinek-kinek hogyan sikerült túlélnie a holokauszt borzalmait, miként tudta újrakezdeni az életét.
 
          Emellett 12 diák tárlatvezető-képzésen vett részt. A képzés keretében a diákok megbeszélték a 20. századi magyar történelem legfontosabb állomásait, megismerkedtek a Centropa által összegyűjtött családtörténetekkel, a zsidó kultúra, a zsidó identitások sokszínűségével. A kiállítás megnyitójára április 14 én a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapján került sor, amikor a diák-tárlatvezetők először kalauzolták végig társaikat a tárlaton. Ezután még több mint 10 tárlatvezetést tartottak diáktársaiknak kiemelve a számukra fontos történeteket, érdekességeket.
 
          A megemlékezés legnépszerűbb rendezvénye az a Rendhagyó történelemóra volt, ahol közel 300 diák személyesen találkozhatott Kinszki Judittal és Szekeres-Varsa Verával, akiknek történetét és fényképét a kiállításon is megtekinthették. A Koch Andrea által moderált beszélgetés történetei egyszerre voltak elszomorítóak és szívmelengetőek. A délután legtorokszorítóbb pillanata az volt, amikor Vera néni megmutatta a 70 éve őrzött sárga csillagját.
 
 

Festival d'Italiano

Festival d'Italiano 2023. április 28. péntek
 

Festival d'Italiano Diákjaink kiemelkedő teljesítmény nyújtottak az olasz nyelvnek és kultúrának szentelt két napos fesztiválon


FESTIVAL D’ITALIANO
 
Az olasz nyelvnek és kultúrának szentelt két napos Festival d’Italiano elnevezésű fesztivált 1974 óta rendezik meg. Minden évben más gimnázium vállalja magára a megszervezését, a 2022-2023-as tanévben a BGSZC II. Rákóczi Ferenc Technikum látta vendégül a 45. jubileumát ünneplő eseményt. Az ország minden részéről érkező gimnazisták március 31-én és április 1-jén találkoztak Budapesten, hogy számos területen összemérjék olasztudásukat: vers- és prózamondás, élőbeszéd, színház, egyéni- és csoportos ének, meseírás, tolmácsverseny, kultúrtörténeti- és műveltségi vetélkedő is szerepelt a verseny repertoárján.
 
          A rendezvény minden évben az olasz nyelv jegyében szervezett igazi szakmai találkozó és eszmecsere, a diákok az olasz nyelvhez és kultúrához kapcsolódó színes programokon vehetnek részt, a győztesek pedig értékes díjakkal térhetnek haza. A fesztivál kitűnő alkalom a kapcsolatépítésre is, hiszen az egyetemek neolatin tanszékei is képviseltetik magukat (sőt, versenykiíróként is közreműködnek az írásbeli pályázatokban), valamint az olasz kulturális diplomácia képviselői is megtisztelik jelenlétükkel és közreműködésükkel (pl. a zsűrik tagjaként, a gála és az ünnepélyes díjkiosztó szereplőiként) a rendezvényt.
 
          A Deákos olaszosok elszánt, motivált és igazán összetartó csapatot alkotnak, az előző években is szívesen vettek részt a nyelvhez és kultúrához kapcsolódó rendezvényeken, találkozókon. Ezért idén „összekötötték a kellemest a hasznossal”, s a megmérettetés mellett egy hangulatos olaszos tanulmányi kirándulás kerekedett a napból. Így nemcsak izgatott versenyzők, hanem lelkes szurkolók is, összesen 15 diák (a 10.g, 10.h, 11.b, 11.g és a 11.h osztály tanulói) utazott el a fesztiválra, Dr. Ótott Noémi és Kasza IldikóTanárnők kíséretével.
 
Nagyon büszkék vagyunk a Deákos diákokra, hiszen a következő országos eredmények születtek:
 
- Versmondás:
I. helyezett - Berczeli Lili 10.h
dicséret - Sárközi Norbert 10.g
 
- Kultúrtörténeti vetélkedő (Toscana történelme, irodalma, híres szülöttei, földrajza, közigazgatása, művészete, gasztronómiája)
II. helyezett a Nádasdi Eszter, Fehér Bence 11.b és Nagy Noémi 10.g alkotta Tesoretto csapat
(az országos döntőben 34 csapat versenyzett egymással)
 
- Tmodell - Tekerj és tanulj! videópályázata (egy 1930-as olasz híradórészlet leforgatása a Tour de Hongrie kerékpáros versenyről, annak hátteréről és olasz győzteséről)
I. helyezett a Katona Kitti, Szabó Judit, Tóth Boglárka 11.b, Kiss Luca 11.h alkotta csapat
 
- PTE-BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének írásbeli pályázata: „Én is részt vettem a Grand Touron” (egy 18. századi arisztokrata ifjú itáliai utazásának leírása naplórészletek formájában)
II. helyezett - Korsós Jázmin 11.b
 
- ELTE-BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének írásbeli pályázata: műfordítás (egy olasz regényrészlet magyar nyelvre fordítása)
dicséret - Szabó Dorina 12.f
 
- „Kit tud többet Olaszországról?” – a StudioItalia műveltségi vetélkedője: az országos döntőbe jutott
Sárszegi Balázs 10.g
 
Köszönjük az iskolavezetésnek, a Diákönkormányzatnak és a Deák Gimnáziumért Alapítványnak, hogy segítségükkel eljuthattunk a kiállításokra, illetve részt vehettünk a fesztiválon!
 
Élménybeszámoló és képek hamarosan az iDeák honlapján: https://www.ideak.info/
 

erasmuz fenntarthatósági

Fenntarthatósági-és Erasmus hét a Deákban 2023. április 17. hétfő
 

Fenntarthatósági-és Erasmus hét a Deákban Iskolánk idén az Erasmus+ célkitűzésének megfelelően a fenntarthatósági projekthéten tartja az Erasmus+ hetet.


Iskolánk idén az Erasmus+ célkitűzésének megfelelően a fenntarthatósági projekthéten tartja az Erasmus+ hetet, amelynek keretében mind az iskola tanulói és dolgozói, mind az Erasmus+ program iránt érdeklődő szegedi tanárok és diákok tájékozódhatnak a programlehetőségekről, és más érdekes tevékenységekben is részt vehetnek. Beszámolnak például a Spanyolországban tíz napos projektben részt vevő diákok, lesznek kvízek, és még hat spanyol kolléga is iskolánkba látogat erre a hétre. 

 

Az amerikai nagykövet látogatása

Az amerikai nagykövet látogatása 2023. március 30. csütörtök
 

Az amerikai nagykövet látogatása 2023. március 28-án intézményünkbe látogatott David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete.


 A nagykövet úr látogatása során találkozott az intézményünk vezetőségével, majd beszélgetett a 11.A osztályos, magyar-angol két tanítási nyelvű osztályunk tanulóival.

Fotó: Horváth Balázs, iDeák

 

cserv

Cser Viktória 1978-2023 2023. január 12. csütörtök
 

Cser Viktória 	1978-2023 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk tanára, Cser Viktória, életének 45. évében váratlanul elhunyt. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében!


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk tanára, Cser Viktória, életének 45. évében váratlanul elhunyt. Emlékét megőrizzük. 

Nyugodjon békében!

 

Érettségi-felvételi tájékoztató 2023. január 12.

Érettségi-felvételi tájékoztató 2023. január 12. 2023. január 09. hétfő
 

Érettségi-felvételi tájékoztató 2023. január 12. 2023. január 12-én, csütörtökön 17 órától tájékoztatót tartunk a 12. évfolyamos diákoknak, szüleiknek az érettségivel és felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról.


2023. január 12-én, csütörtökön 17 órától tájékoztatót tartunk a 12. évfolyamos diákoknak,
szüleiknek az érettségivel és felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. A program
helyszíne intézményünk Színházterme.
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 
Faragó Klára intézményvezető és Tóth Roland intézményvezető-helyettes
 

ordítóverseny2022

Deák Fordítóverseny 2022 2022. október 21. péntek
 

Deák Fordítóverseny 2022 Az idei évben 25. alkalommal rendeztük meg a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban a megyei fordítóversenyt.


 

9 középiskolából 59 diák vett részt a versenyen, ahol a diákoknak egy fenntarthatósággal kapcsolatos szöveget kellett idegen nyelvről magyarra fordítaniuk.

 

Az alábbi eredmények születtek

(Adatvédelmi okokból a tanulók a versenyen használt jeligéikkel szerepelnek)

 

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak!

Az eredményről levélben tájékoztatjuk az iskolákat. A díjakat postán küldjük ki. A legjobb eredményt elérők értékes könyvutalványokat kapnak.


 

  

 

erasmus_2022

Tájékoztató a 2022/23-as Erasmus+ diákprojektről 2022. szeptember 08. csütörtök
 

Tájékoztató a 2022/23-as Erasmus+ diákprojektről Terveink szerint az Erasmus+ programmal 33-40 diák nemzetközi projektben való részvétele valósul meg ebben a tanévben. Az alábbi információkat szeretnénk megosztani a projektről. Az Erasmus+ csapat tagjai részt vehetnek egy kéthetes spanyolországi projektben a fenntarthatóság, az emberi jogok és az állampolgári tudatosság témájában angol nyelven. A tervezett programokról a csatolt dokumentumokban tájékozódhattok.


 

Terveink szerint az Erasmus+ programmal 33-40 diák nemzetközi projektben való részvétele valósul meg ebben a tanévben. Az alábbi információkat szeretnénk megosztani a projektről. Az Erasmus+ csapat tagjai részt vehetnek egy kéthetes spanyolországi projektben a fenntarthatóság, az emberi jogok és az állampolgári tudatosság témájában angol nyelven. A tervezett programokról a csatolt dokumentumokban tájékozódhattok:

Mobility for pupils in Benalmadena, Malaga

Educational programme

 

 

Mivel jár ez? 

A tagok a külföldi diákprojekten kívül előzetes iskolai szakkörökön/ foglalkozások vesznek részt, digitális tartalmakat (instagram poszt, blogbejegyzés, beszámoló) készítenek, az utazás után részt vesznek a következő Erasmus+ generáció bevonásában (Erasmus+ hét, Gólya-nap, Gólya-hét), ill. ha vannak külföldi vendégeink, tanárok vagy diákok akkor kísérik őket, bemutatják nekik a várost, az iskolát.

Az utazás során egy projektet valósítanak meg, ezen dolgoznak, ez a fő feladat. 


Miért jó ez? 

 • Angol nyelv gyakorlására, fejlődésre

 • A fenntarthatóság alapos megismerésére

 • Nemzetközi téren tapasztalatszerzésre

 • Projektmunka megismerésére

 • Különféle munkafolyamatok megtanulása

 • Csapatmunka és önállósodás

 • Konkrét, az önéletrajzban megjeleníthető tapasztalatszerzésre


Mit kap az utazó diák?

Lehetőséget a személyes fejlődésre, utazást, biztosítást, teljes ellátást, a külföldi nyelvgyakorlási lehetőséget, tanári kíséretet.


Hogyan jelentkezhetsz?

* jelentkezési lapot kell beadni, ahol magyar és angol kérdésekre kell válaszolni (kb. B1 szinten kell lenni) szeptember 14-e éjfélig (a jelentkezési lap linkjét az osztályfőnöködtől kapod meg)

*Ajánl téged az osztályfőnököd/ szaktanárod

*Jó átlagod volt kilencedikben, nem fog gondot okozni az utazás miatti pótlás

*Mivel külföldre utazunk, oltási igazolványt fogunk kérni.

+

Már 9-esként pontokat gyűjthetsz, ha

 • aktív tagja vagy a közösségnek

 • valami különlegessel foglalkozol

 • részt veszel Erasmus+ vetélkedőn

 • valamilyen iskolai szervezet - DÖK, iDeák - tagja vagy

 • iskolai rendezvény szervezésében részt veszel

 • Gólya-napon, Gólya-héten pontot gyűjtesz

 

ballagas_2022

Ballagás 2022. május 13. péntek
 

Ballagás Vidám pillanatokat éltünk meg az idei ballagási műsornak köszönhetően


 

Az idei ballagás lezárásaként fergeteges hangulatot teremtett ez a videó, amely egy állítólagos, középkori legendát elevenített föl, és amelynek hatására szinte minden végzős diák tanáraikkal egyetemben táncra perdült.

Köszönjük a szervezőknek, Andóczi-Balog József tanár úrnak és a 11.A osztálynak a munkáját.

 

Megtekinthető: 

ITT

 

ruhagyujtes_2022

Fenntarthatósági konferencián vettek részt Deákos kilencedikesek 2022. május 04. szerda
 

Fenntarthatósági konferencián vettek részt Deákos kilencedikesek 2022. április 26-án a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Enterprise Europe Network és a Junior Achievement Magyarország Alapítvány közösen szervezett Fenntarthatósági Konferenciát, amire a Deákos diákok is meghívást kaptak. A környezettudatosságról, ezen belül is a fenntartható divat szerepéről tudtak meg sokat.


 
Azért választottuk a kilencedikeseket erre a lehetőségre, mert az Erasmsus+ keretében a diák utazásra közülük fogunk majd résztvevőket választani, és nagyon jól jön majd nekik, ha a fenntarthatóságról minél többet megtudnak. Azt kérjük a résztvevőktől, hogy ne csak figyeljenek, hanem jegyzeteljenek és a saját osztályuknak számoljanak be a konferenciáról egy osztályfőnöki óra keretében.
 

 

 

 

 

 

 

 

brusszeli_kirandulas

Pályázat 11. évfolyamosok számára 2022. április 26. kedd
 

Pályázat 11. évfolyamosok számára Brüsszeli tanulmányút: Európai Uniós intézmények meglátogatása Brüsszelben


Pályázat 11. évfolyamosok számára

Brüsszeli tanulmányút: Európai Uniós intézmények meglátogatása Brüsszelben

 két volt deákos (Kühn Éva és Baneth András) támogatásával

 

Tervezett időpont:

                        2022. szeptember vége, október eleje (3 nap 2 éjszaka)

Utazás: repülővel

Szállás: ifjúsági szállón

Kísérő: valaki az alapítvány képviseletében

Létszám: 5 fő

Tervezett program:

* látogatás Magyarország EU melletti Állandó Képviseletén 

* látogatás az Európai Parlamentben

* látogatás az Európai Külügyi Szolgálatnál (EEAS)

* látogatás egy brüsszeli ifjúsági szervezetnél, pl. a European Youth Forum-nál

* érdeklődés esetén találkozó valamelyik nagy cég lobbistájával, pl. IKEA, Toyota, stb.

* rövid városnézés

 

Akik jelentkezését várjuk:

 • történelmi, társadalomtudományi érdeklődésű 11. évfolyamos diák
 • DŐK-ben aktívan dolgozó 11. évfolyamos diák
 • Az iDeák-ban dolgozó 11. évfolyamos diák

elvárás           haladó szintű angol nyelvtudás

                        jó tanulmányi és közéleti tevékenység

                        fegyelmi probléma ne legyen a diákkal

                        önrész: max. 60.000,- Ft  (Alapítványi támogatás igényelhető)

 

Döntést a történelemtanárokból, a 11. évfolyamos osztályfőnökökből, az alapítvány képviselőjéből és az iskolavezetés egy tagjából álló testület hoz.

Jelentkezni  kézzel írott vagy nyomtatott, kb. egy A4-es oldal terjedelmű motivációs levél megírásával lehet. Támogatóként az osztályfőnök és a szaktanár (történelem- vagy földrajztanár, DÖK támogató tanár, iDEÁK segítő tanár) ajánlását kérjük ráírni a levél hátuljára.

Jelentkezési határidő:

                        2022. május 16.

A jelentkezéseket Engi Katalin tanárnőnek kell leadni az angolszertárban (131-es terem).

 

 

 

 

 

lengyellatogatas_2022

Erasmus + kirándulás Lengyelországba 2022. április 26. kedd
 

Erasmus + kirándulás Lengyelországba Intézményünk pedagógusai és diákjai 2022. 04.03-09. között a lengyelországi Opole város középiskolájában jártak


 

A Write Your Future, azaz Írd meg a jövődet című Erasmus+ projekt keretében 2022. április 3-a és 9-e között tettünk látogatást a lengyelországi Opole városában lévő Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu nevű középiskolában, amely az egyik partnerünk az iskolai együttműködéses programban, egy cseh és egy lett gimnázium mellett.

Az időjárás inkább téli volt mintsem tavaszi, április 3-án szakadó esőben kor indultunk az iskola elől egy kisbusszal, az eső pedig hamarosan hóvá változott. Az út nagyjából nyolc órát vett igénybe, tehát az utazás alkalmával bőven jutott idő ismerkedős társasjátékokat játszani, így a résztvevő öt diák: Sütő Hedvig, 11.a, Budai Júlia Virág és Muhi Petra 11.e, Csúri Zsuzsa és Molnár Boglárka alaposan megismerkedhettek. Nagyjából délután hatra érkeztünk meg a hotel elé Opole-ba és ezután mindenki elment a vendéglátójához haza, mivel aznap még nem voltak programok.

Ez alkalommal az utazó diákok fogadó családoknál szálltak meg, amely kulturális szempontból tette különlegessé az utazást, hiszen belecsöppentek egy lengyel család hétköznapjaiba.

Hétfő reggel a hivatalos megnyitó után ismerkedős játékokat játszottunk, majd ebéd után csapatokra bontva a városban különböző játékos feladatokat csináltunk. Minden délelőtt az iskolában voltak különböző workshopok és feladatok. Például: különböző társasjátékokat próbálhattunk ki csapatokban. A csapatokat úgy választották, hogy minden nemzetiségből kerül be legalább egy valaki, így megismerhettük mindegyik nemzet szokásaival, mikor megosztottuk egymással a gyerekkori emlékeinket a társasjátékokkal kapcsolatban. Két napon keresztül a freskókat készítettünk párosával. Természetesen komolyabb feladataink is voltak, mint a kreatív írásról és zenéről szóló tanóra vagy az interjú, amelyet nekünk kellett szintén csapatokban elvégeznünk a külföldről Lengyelországba érkezett bevándorlókkal, valamint pénteken a polgármesterrel is találkozónk volt.

A találkozó célja az volt, hogy a kreatív írás terén szerezzünk újabb tapasztalatokat, és tanuljunk új, inspiráló módszereket. Érdekes, integrált módszer például a „blackout poetry” amely azt jelenti, egy szövegből az érdekes szavakat megtartva, a többit feketével kihúzva alkotunk új szöveget.

A tanáraink, Dudik Annamária Éva, és Bató Ágnes pedig kipróbálhatták, milyen dupla angol órát tartani lengyel diákoknak, és a Deákos diákok által elkészített bemutatókkal szórakoztatták őket, amelyek az iskolánkról és Szegedről szóltak.

Minden délután volt szabadidőnk, amit kedvünk szerint tölthettünk el. Én személy szerint a vendéglátómmal hétfőn Katowice-be utaztam, ahol várost néztünk és nagyon finom grillsajtot kóstoltunk, kedden a rossz idő miatt egy étterembe mentünk palacsintázni majd este beszélgettünk és zenét hallgattunk (megismertem a manapság a tinédzserek körében népszerű lengyel rap számokat). A szerdai nap számomra hatalmas élmény volt, mivel aznap Wroclaw-ba kirándultunk. A vendéglátóm nagyon jól ismeri azt a nagyvárost, így nagyon szép és érdekes helyeket mutatott meg, többek között a Skytowert (Wroclaw legmagasabb épülete, egy 50 méteres felhőkarcoló), ahonnan az egész város a szemünk elé tárult és még egy gyönyörű naplementét is láthattunk. Sajnos a rossz idő miatt én is lebetegedtem, ahogyan sokan mások is így csütörtökön és pénteken délután nem szerveztünk programot. Péntek este a magyar csapat együtt tartott egy közös búcsúvacsorát a vendéglátókkal.

Mindent összevetve ez egy rendkívül élvezetes és eseménydús hét volt számunkra, amely során a sok munka mellett rengeteg szórakozás és élmény részesei lehettünk és alkalmunk nyílt megismerni kedves új embereket. Én nagyon jó barátságba kerültem a vendéglátómmal és szívesen látnám őt nálunk újból.

 

vezetői_pálya

Vezetői pályázat nyilvánosságra hozatala 2022. április 07. csütörtök
 

Vezetői pályázat nyilvánosságra hozatala A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium intézményvezetői beosztására kiírt pályázatra egy pályázat érkezett


 

Erasmus-akkreditáció a köznevelés területén2

Erasmus-akkreditáció a köznevelés területén 2022. március 23. szerda
 

Erasmus-akkreditáció a köznevelés területén Intézményünk sikeresen pályázott, így 2022. február 1. - 2027. december 31. közötti időszakra biztosítottak a mobilitási projektek


 
Az Erasmus akkreditációra eredményesen pályázó köznevelési intézmények az akkreditáció érvényességi időtartamában egyszerűsített pályázati eljárásban tudnak pénzügyi támogatást szerezni a mobilitási pályázati kategóriában. 
 
Köszönjük intézményünk Erasmus+ koordinátorainak, Bató Ágnesnek, Kis Évának és Szabó-Gilinger Eszternek a munkáját!
 
 
 
 

LanguageCert próbanyelvvizsga a Deákban2

LanguageCert próbanyelvvizsga a Deákban

LanguageCert próbanyelvvizsga a Deákban 2022. március 31-én, csütörtökön 15 órai kezdettel ingyenes próbanyelvvizsgát tartunk angol nyelvből közép (B2)- és felsőfokon (C1) az írásbeli anyagából és a szóbeli beszédértés részéből.

2022. március 31-én, csütörtökön 15 órai kezdettel ingyenes próbanyelvvizsgát tartunk angol nyelvből közép (B2)- és felsőfokon (C1) az írásbeli anyagából és a szóbeli beszédértés részéből.

Középfokon az írásbeli vizsga (Reading and Writing) 2 óra 10 perc,  beszédértés (Listening) 35 perc.

Felsőfokon az írásbeli vizsga (Reading and Writing) 2 óra 40 perc,  beszédértés (Listening) 40 perc.

A vizsga minden részéhez használható egynyelvű szótár, melyről természetesen mindenki maga gondoskodik.

A vizsga Writing részét a budapesti vizsgaközpont, a Reading és Listening részt a vizsgahely tanárai javítják. A vizsgaeredményről a deákos diákok a gimnáziumban, külsősök emailben kapnak értesítést.

Jelentkezési határidő: 2022.03.29.

A vizsga ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi űrlapon tud:

Jelentkezési lap

 
 

LanguageCert próbanyelvvizsga a Deákban

LanguageCert próbanyelvvizsga a Deákban 2021. október 19. kedd
 

LanguageCert próbanyelvvizsga a Deákban 2022. március 31-én, csütörtökön 15 órai kezdettel ingyenes próbanyelvvizsgát tartunk angol nyelvből közép (B2)- és felsőfokon (C1) az írásbeli anyagából és a szóbeli beszédértés részéből.


2022. március 31-én, csütörtökön 15 órai kezdettel ingyenes próbanyelvvizsgát tartunk angol nyelvből közép (B2)- és felsőfokon (C1) az írásbeli anyagából és a szóbeli beszédértés részéből.

Középfokon az írásbeli vizsga (Reading and Writing) 2 óra 10 perc,  beszédértés (Listening) 35 perc.

Felsőfokon az írásbeli vizsga (Reading and Writing) 2 óra 40 perc,  beszédértés (Listening) 40 perc.

A vizsga minden részéhez használható egynyelvű szótár, melyről természetesen mindenki maga gondoskodik.

A vizsga Writing részét a budapesti vizsgaközpont, a Reading és Listening részt a vizsgahely tanárai javítják. A vizsgaeredményről a deákos diákok a gimnáziumban, külsősök emailben kapnak értesítést.

Jelentkezési határidő: 2022.03. 29. éjfél

A vizsga ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi űrlapon tud:

Jelentkezési lap

 

A Hajnal Réka Emlékdíj

A Hajnal Réka Emlékdíj 2022. március 11. péntek
 

A Hajnal Réka Emlékdíj A Hajnal Réka Emlékdíj átadására a március 15-i megemlékezés keretében került sor.


 
A Hajnal Réka Emlékdíj átadására a március 15-i megemlékezés keretében került sor.
Hajnal Réka az iskolánk diákja volt, aki súlyos betegsége miatt csak rövid ideig
élvezhette deákos diáklétet. Az iskola közösségét odaadással szerető, tragikusan fiatalon
elhunyt diákunk emlékére szülei alapították az elismerést. A Hajnal Réka Emlékdíjat 10 éven
át olyan tizedikes diákok kaphatják meg, akik kilencedikes korukban kiemelkedő módon
járultak hozzá osztályközösségük életéhez. Minden évben 30.000 Ft értékű könyvutalvány a
díj, melyet egy, kettő vagy három diák között osztunk szét. A díjat az idén tizedik alkalommal
adtuk át.
Az osztályfőnökök javaslata alapján két tanuló kapta a díjat és az azzal járó emléklapot:
 
1. Csókási Vanda Éva 10. e osztályos tanuló
Díjazottunk szinte már az iskolakezdés előtt belevetette magát a közösség szervezésébe, ő volt
az, aki még augusztusában létre hozta az osztály Messenger-csoportját, és azóta is
folyamatosan szervezi az osztály életét. Sokakkal van kapcsolatban, több anyuka is hálás neki,
hogy "pátyolgatja" gyermekét, illetve szebben fogalmazva, hogy jó, kedves barátjuk.
De nem csak az osztálytársaknak, az osztályfőnöknek is mindig segít, ha valamit be kell
szedni, össze kell gyűjteni, össze kell írni. A Deák Olimpiára ő az első, aki csapatot szervez.
Kívánjuk, hogy lelkesedése ne lohadjon le.
 
2. Korsós Jázmin Réka a 10.b osztály tanulója
Jázmin a Diákönkormányzat tagjaként képviseli az osztályt, mert fontos számára, hogy részt
vegyen a Deákos közösség életében, a diákok véleményének képviseletében.
Szabadideje nagy részét sporttal/táncolással tölti, amelyet már 11 éve űz. A hosszú évek során
megszerzett tánctapasztalata a tavalyi év során is hasznos volt, amikor a gólyahétre készült az
osztály. A gólyafeladatok megvalósításában is aktív részt vállalt, és az osztálytáncot ő
koreografálta és tanította be osztálytársainak.
Ha az osztályt érintő feladat adódik, mindig lehet számítani segítő részvételére.
Szívesen vesz részt tanórán kívüli tevékenységekben is osztálytársaival.
A tanítási órákon aktív, érdeklődő. Tanáraival szemben tisztelettudó, osztálytársaival mindig
segítőkész.
Céljai között is fontos szerepet játszik a mozgás, és a másoknak nyújtott segítség is: a
gyógytornász hivatást szeretné választani a jövőben.
 
 

intezmenyvezetoi

Intézményvezetői pályázati kiírás 2022. február 28. hétfő
 

Intézményvezetői pályázati kiírás A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati felhívás 2022.02.28-án megjelent


 
A Szegedi Tankerületi Központ fenntartásában működő Szegedi Deák Ferenc Gimnázium intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati felhívás a kozigallas.gov.hu portálon 2022.02.28-án megjelent.

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=id3b1psxg6

 

cultcap

CULTCAP projekt 2022. február 08. kedd
 

CULTCAP projekt Intézményünk média tagozatos diákjai részt vesznek A természeti és kulturális értékek megőrzése Szeged és Magyarkanizsa térségében című pályázat megvalósításában


 

Gimnáziumunk média tagozatos diákjai nagyszabású projekteseményen vettek részt január 21-én a szegedi Grand Caféban.

A rendezvény a határokon átívelő CULTCAP  - A természeti és kulturális értékek megőrzése Szeged és Magyarkanizsa térségében c. pályázat égisze alatt valósult meg, és két programelemből állt:

 1. Egész napos workshopiskolánk két, volt médiás diákja vezetésével, akik ma már nemzetközi filmek készítésében közreműködő szakemberek. Ábrahám Lili Lea látványtervező és Kondor Csaba operatőr bemutatta a professzionális filmipar általuk képviselt szegmenseit, és saját munkáik vetítése után közösen dolgoztak egy rövid projekten a 9.g és a 11.g osztályok médiás diákjaival.
 2. Este teltház előtt, nagy sikerrel mutatták be a 11.g osztályos médiások (Beszédes Balázs, Császár Viola, Gabnai Máté, Hajdu Luca, Haraszti Olivér, Makári Réka, Meggyes Lili, Szél Eszter) közreműködésével megalakult szegedi-magyarkanizsai filmes műhely három, Magyarkanizsán készült rövidfilmjét. Egy kisjátékfilmet, egy filmesszét és egy dokumentumfilmet forgattak vajdasági mentoraik (Bicskei Zoltán,Iván Attila és Oláh Tamás) segítségével. A vetítés végén színpadra léptek az alkotók, a közönség nagy tapssal jutalmazta őket.

 A diákok médiatanára: Erdélyi Eszter tanárnő

Gratulálunk az eddigi színvonalas eredményekhez, és további hasznos projekttevékenységet kívánunk!

 

 

 

Országos kreatív írópályázat

Országos kreatív írópályázat 2022. február 04. péntek
 

Országos kreatív írópályázat A Berzsenyi Dániel Könyvtár kreatív írópályázatán különdíjat nyert Sütő Hedvig 11.a osztályos diákunk


 
A Berzsenyi Dániel Könyvtár Könyvhódító 2021 - Mellékalakok főszerepben országos kreatív írópályázatán különdíjat nyert Sütő Hedvig 11.a osztályos diákunk .
Felkészítő pedagógus Erdélyi Eszter.
Gratulálunk a szép eredményhez!
 
 
 

Széchenyi emlékverseny2021

Széchenyi emlékverseny 2022. február 04. péntek
 

Széchenyi emlékverseny Masa Laura és Németh Luca 11.d osztályos tanulóink 3. helyezést értek el az országos projektversenyen


 
A Széchenyi emlékversenyen egy 5-6 feladatból álló feladatsort kellett közösen megoldani a csapattagoknak történelmi feladatokból, majd különböző projektmunkákat készíteni.
Masa Laura és Németh Luca 3. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus Dr. Balogh Ádám.
Gratulálunk a szép eredményhez!
 
 
 

koszoruzas_2022_febr

Deák koszorúzás 2022. február 04. péntek
 

Deák koszorúzás Iskolánk névadója, Deák Ferenc 1876. január 28-án hunyt el. Ez alkalomból koszorút helyeztünk el a Dóm téren.


 
A koszorú elhelyezését megelőzően a 9.c osztály rövid műsorában elevenítette fel Deák Ferenc életútját, személyiségét és történelmi szerepét. 
Köszönjük Mariánovich Dániel osztályfőnök tanár úrnak és a 9.c osztálynak a megemlékezést.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiszin_kituntetes

Kitüntetés a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2022. február 01. kedd
 

Kitüntetés a Magyar Kultúra Napja alkalmából Intézményünk pedagógusa, Kiszin Miklós Tanár Úr átvehette a Szeged Kultúrájáért díjat


 

A Szeged Kultúrájáért díjat vehette át Kiszin Miklós zenepedagógus, bőgőművész. A gimnáziumi érettségi után a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola szakmai tagozatát, majd a Konzervatóriumban Vadász Ilona bőgőművésznőnél nagybőgő tanulmányait végezte. Később a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán a magyar-ének szakát végezte el, majd közoktatás-vezető diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. 2014-ben pedig megszerezte a mesterpedagógus minősítést, azóta szaktanácsadó. A nagybőgő iránti szeretetet édesapjától örökölte, tizenhét éves korától koncertezik. 1986 óta a Molnár Dixieland Band tagja. Lemezfelvételek, rádiófelvételek, külföldi és hazai jazz fesztiválok sora jellemzi művészi tevékenységüket. Főállásban ének tanárként dolgozik 1992 óta a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban. 2009-ben megalakította a Szegedi Deák Big Band-et, amelynek máig a vezetője. Tagjai a Deák Gimnázium volt és jelenlegi tanulói, valamint amatőr muzsikusok.

(Forrás: szeged.hu)

Gratulálunk  Kiszin Miklós Tanár Úrnak a kitüntetéshez!

 

kulfoldi_tovabbt

Külföldi továbbtanulásról online 2022. január 28. péntek
 

Külföldi továbbtanulásról online Január 31.-én a külföldi továbbtanulási lehetőségekről kaphattok információkat. Bővebben:


 

Január 31-én, hétfőn 18 órától Könczey Kinga (Global Studies) a külföldi továbbtanulásról szóló, kb. 45 perces tájékoztatót tart ZOOM platformon:

 

Az eseményhez az alábbi linken lehet kapcsolódni:

https://cbs-dk.zoom.us/j/63679466050

 

koszo2

Deák koszorúzás a Széchenyi téren 2021. október 18. hétfő
 

Deák koszorúzás a Széchenyi téren Iskolánk névadójára emlékeztünk, születésének 218. évfordulóján


Iskolánk névadója, Deák Ferenc 1803. október 17-én született. Az évforduló emlékére koszorút helyeztünk el a Széchenyi téren Deák Ferenc szobránál. A koszorúzással együtt, a 9. D osztály segítségével felidéztük Deák személyiségét, történelmi szerepét.

 
Köszönjük Czibula Béla és Bak István tanár úrnak, valamint a 9.D osztálynak a közreműködését!
 
 
 
 
 
 
 
 

DUE2

DUE Tehetségkutató Pályázat 2021. október 18. hétfő
 

DUE Tehetségkutató Pályázat A 2021-es pályázaton az iDeák ismét dobogós helyen végzett


A DUE tehetségkutató pályázatának 2021-es országos díjátadóján az iDeák iskolaújság 3. helyezést ért el, a Deák rádió pedig dicséretben részesült. Emellett a tavaly érettségizett iDeákosok közül volt a főszerkesztő, Jenei Eszter az év diákújságírója kategóriában dicséretben részesült, valamint Barna Gergely 3. helyezést ért el.

Gratulálunk és további sikereket kívánunk Novotny Katalin tanárnőnek, a díjazottaknak, az iDeák és a Deák rádió csapatának!

 

 

DUE-DÍJ

A DUE tehetségkutató pályázatának 2021-es országos díjátadóján az iDeák iskolaújság 3. helyezést ért el, a Deák rádió pedig dicséretben részesült. Emellett a tavaly érettségizett iDeákosok közül volt a főszerkesztő, Jenei Eszter az év diákújságírója kategóriában dicséretben részesült, valamint Barna Gergely 3. helyezést ért el.

Gratulálunk és további sikereket kívánunk Novotny Katalin tanárnőnek, a díjazottaknak, az iDeák és a Deák rádió csapatának!

 

 

MTA kutatói díjUJ

Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíj 2021. október 01. péntek
 

Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíj Intézményünk pedagógusa Dr. Ótott Noémi elnyerte a MTA Pedagógus Kutatói Pályadíját


 
Dr. Ótott Noémi tanárnő pályamunkájával (Brunetto Latini arcai. Brunetto Latini és az Il Tesoretto című tankölteményelnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíját, amelyet ünnepélyes keretek között 2021. szeptember 29-én vett át.
Gratulálunk a színvonalas díjhoz, és további sikereket kívánunk a pedagógus pályán!
 
További részletek megtekinthetők az alábbi linken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpikonnal és világbajnokkal indult a tanév

Olimpikonnal és világbajnokkal indult a tanév 2021. szeptember 23. csütörtök
 

Olimpikonnal és világbajnokkal indult a tanév Kárász Anna olimpiai és világbajnok, valamint Birkás Balázs világbajnok kajakos is részt vett a tanévnyitónkon


Nagy megtiszteltetésként éltük meg a két élsportoló látogatását intézményünkben, amelynek során Birkás Balázs, volt deákos diák átadta az általa alapított elismerő díjat, a Birkás Balázs vándorserleget immár harmadik alkalommal. A 2020/21-es tanév díjazottja Csányi Tamás 10.E osztályos diákunk, aki jó tanulmányi eredménye mellett a Szegedi Judo SE versenyzőjeként Ifjúsági ORV (Országos rangsor verseny) Budapesten I. helyezést ért el.
Gratulálunk a díjazottnak! 
Az iskolánkba látogató Kárász Annának és Birkás Balázsnak köszönjük a jelenlétét, és további sikereket kívánunk!
 
 
 
 
 

Hirdetmény->Őszi érettségi vizsgák 2021

Őszi érettségi vizsgák 2021. augusztus 25. szerda
 

Őszi érettségi vizsgák 2021. szeptember 6-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra.


Tisztel Érettségizők!
 
Az őszi érettségi vizsgák jelentkezési határideje 2021. 09. 06. A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium a vizsgáztatásra kijelölt intézmények egyike. 
 
Jelentkezni Szalai Judit iskolatitkárnál és Tóth Roland intézményvezető-helyettesnél lehet. A jelentkezéshez kérjük, hozzák magukkal a személyi irataikat, a középiskolai bizonyítványukat, valamint a korábbi érettségi eredményeiket igazoló dokumentumokat, amennyiben vannak. 
 
A vizsgák időpontjait ebben a táblázatban találják. A középszintű szóbeli vizsgák napjait az intézmény a későbbiekben jelöli ki - kérjük, figyeljék az iskola honlapját a továbbiakban is!
 
Az írásbeli vizsgákon az kezdés előtt legalább 30 perccel meg kell jelenni!
 
A vizsgák követelményrendszerét és a használható segédeszközök listáját az Oktatási Hivatal honlapján megtalálják.
 


 

 

Hirdetmény->Deákos Tehetségért Díj 2021

Deákos Tehetségért Díj 2021. június 27. vasárnap
 

Deákos Tehetségért Díj Az elmúlt tanévben Csúri Barnabás 11.A, Komjáti Jázmin Anna és Mándli Helga 12.A, és Szathmári Szabolcs Norman 11.F osztályos vehették át Deákos Tehetségért, Sütő Hedvig 10.A osztályos tanuló pedig az Ígéretes Deákos Tehetség díjat. Gratulálunk és köszönjük szépen az adománytevőknek és a Deák Alapítvány Kuratóriumának a támogatást!


Csúri Barnabás 11.a

Barnabás azonnal osztályának vezéregyénisége lett. Angoltudásával rendkívüli módon inspirálja a többieket, nem egyszer úgy ismerik fel az osztályt a folyosón a többiek: “ők azok, akik angolul beszélnek”.
Barnabás tanulmányi eredménye mindig a kitűnő közelében van. Minden órán rendkívül aktív, okos, konstruktív kérdéseivel izgalmassá teszi a tanári magyarázatokat.  A matematikát emelt szinten tanulja, láthatóan nagyon széleskörű az érdeklődési köre.
Az iskolai programokon (gólyabál, ballagás) szívesen szerepel mint bemondó, és nagyon ügyesen szólítja meg a közönséget, teremt kiváló hangulatot.
Ha az osztályt felkérik egy beszéd megírására, ő azonnal átdimenzionálja a feladatot, ír egy forgatókönyvet, és egy teljes osztályt összefogó, vicces, megható videóműsort készít.
Nagyon készült a brooksi ösztöndíjra, és minden bizonnyal ő kapta volna az osztályból ezt a kivételes elismerést, de a vírushelyzet miatt ettől a lehetőségtől sajnos elesett.
A 2020/21-es tanévben 16. helyezést ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében.

 

Komjáti Jázmin Anna 12.a

Komjáti Jázmin Anna 12.a osztályos tanuló rendkívül megbízható, szorgalmas, értelmes, szerteágazó érdeklődési körrel rendelkező lány, akinek a bizonyítványában csak jeles év végi osztályzatok találhatóak nevelőtestületi dicséretekkel. Jázmin 10. évfolyamon úgy döntött, hogy a fizika és a biológia tantárgyakat veszi fel emelt szintre, melyek közül 12. évfolyamra csak a biológiát tartotta meg. Továbbtanulási elképzelései között a biomérnöki és a mechatronikai mérnöki szakok szerepelnek.
Ugyanakkor, bár a természettudományos tantárgyakban szerzett iskola eredményei kitűnőek, az elmúlt években megmutatta kreativitását rajz- és fotópályázatokon, és tudását művészettörténeti versenyeken.
2017 óta  rendszeresen díjazott a Diákok Őszi Tárlatán, részt vett a Dömötör János emlékére megrendezett művészettörténeti versenyen, és minden évben a dobogó eggyel magasabb fokára léphetett. Fotóival számos pályázaton szerzett kiemelkedő eredményt egyéniben és csoportosan. Ilyenek például az Országos Diákfotó Pályázat,  makói Elmozdulások fotópályázat, Németh László Gimnázium és Általános Iskola természettudományos konferenciája fotópályázat, American Corner Szeged, Private Horizons fotópályázat, Dugonics Társaság Ifjúsági Pályázatának Fotóművészet kategóriája. Grafika kategóriában két alkalommal is 1. helyezést ért el a Deák Olimpián, ‘Hangjegyfonó’ nevű csapatával készített díjazott zeneprojektjükkel bejutottak a Kultivál nevű nemzetközi kulturális fesztiválra.

 

Mándli Helga 12.a

Mándli Helga esetében többről van szó, mint egy tanulós, mindenből kiválóan teljesítő kislányról. Érdeklődésével, világra nyitottságával kitűnt a többiek közül. Valószínűleg ennek is köszönhette, hogy Brooksban képviselhette iskolánkat, és ott továbbgondolhatta azt a bevallott életstratégiáját, hogy embertársainkkal minden körülmények között szolidárisnak kell lennünk. Sok-sok barátot szerzett  Amerikában, saját elmondása szerint ez fordította az emberi jogok, az emberi méltóság tiszteletben tartásának problémaköre felé. Ezeket az energiákat mozgósította a Pázmány Péter Egyetem Nemzetközi tanulmányuk tematikájára kiírt országos versenyén is. Három nehéz fordulón túljutva, parádés online szóbeli döntős előadásán elkápráztatta a zsűrit, és nagy fölénnyel megnyerte a legjobb tízbe jutottak versenyét.
Kitűnő tanulóként, okos és felelős, fiatal felnőttként, leendő orvostanhallgatóként csak nyer majd vele a társadalmunk, illetve a Deák-gimnázium jó hírnevét is viszi majd Helga a nagyvilágba. Jó lenne sok ilyen diákot tanítani!

 

Szathmári Szabolcs Norman 11.f

Szabolcs természettudományos területen nyerte el a Deákos Tehetségért Díjat.

Képességei hamar megmutatkoztak, 9-es kora óta kimagasló teljesítményt mutatott, az órákon aktívan részt vett a munkában. Csendes, segítőkész diák, aki különösen sokat segített osztálytársának, akinek a kerekesszékével nehéz volt az iskolában a termek közötti közlekedés.
Szorgalma minden tárgyból megmutatkozott. Szívesen és eredményesen indul természettudományos versenyeken. A kilencedik évfolyamban a Deák Olimpián matematika tárgyból első helyezést ért el. 10. évfolyamon a Marie Curie kémia versenyen a területi döntőbe jutott.
Szabolcs természettudományos érdeklődését jól mutatja, hogy a 11. évfolyamban kémiából és biológiából is emelt szinten folytatta tanulmányait. Szabolcs az online oktatás időszaka alatt is részt vett versenyeken, a kémia OKTV mellett kiemelkedő teljesítménye, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bionika Kara által rendezett országos bionika verseny döntőjébe jutott csapattársaival. A sokféle természettudományos ismeretet komplex módon „visszakérdező” és azok gyakorlati alkalmazását előtérbe helyező versenyen országos 5. helyezést ért el.
A tanuló a tanulmányai mellett rendszeresen sportol, a Szedeák kosárlabda csapat aktív tagja, a korosztályos bajnokságban folyamatosan bizonyíthatja tehetségét. B2, majd a 11. évfolyam során C1 nyelvvizsgát tett angol nyelvből. Eddigi teljesítményeinek elismeréseként lett Szabolcs a 12-es búcsúztató ünnepségen a zászlóátvevő.

 

Sütő Hedvig 10.a

Sütő Hedvig 10.a osztályos diákunk különleges tehetségével már az első időszakban kitűnt. Sokoldalúsága példátlan, hihetetlenül érdekli őt szó szerint MINDEN a világból, és ami csodálatos, ezeknek alaposan utána is néz, minden tudást elraktároz. Valódi, reneszánsz típusú személyiség. Épp ezért tökéletes kitűnő, természetesen minden tantárgyból éltanuló. Ugyanakkor ez nem jelent “gyógyagyú” szakbarbárságot, mert alkotó energiába képes fordítani mérhetetlen tudásvágyát. Több novellaírói pályázaton indult az idén - a Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozatának versenyén III., a Csongrád Megyei RendőrkapitányságénI. helyezést ért el. Kivételes tehetsége van az íráshoz, a művészet, a mitológia, a digitális kultúra mind-mind az érdeklődési körébe tartozik.
Emelt szint választásakor természettudományos irányba fordult, valójában nehéz lehet neki megtalálni azt a szűkített irányt, ami sokrétű tehetségét kielégíti.

 

 

Hirdetmény->Menzai étkezés igénybevétele_202103

KÖZÉTKEZTETÉS 2021. március 8. hétfőtől 2021. március 08. hétfő
 

KÖZÉTKEZTETÉS 2021. március 8. hétfőtől TÁJÉKOZTATÓ a 2021. március 8. hétfőtől középfokú intézmény étkezői számára.


 

Hirdetmény-> A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja_2021

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 2021. február 24. szerda
 

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja A járványügyi helyzetre tekintettel, az emléknap alkalmából publikáljuk Sipos Ivett 11.G osztályos diákunk összefoglalóját és a Rákóczi Szövetség online megemlékezését


Február 25. -  A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja


Az Országgyűlés 2000. június 13-i határozata szerint minden év február 25-én tartjuk a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját. 


1947-ben ezen a napon a Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát elhurcolták és majd’ 8 évig fogva tartották a megszálló szovjet csapatok. Először a Gulágra, majd az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai börtönébe küldték. A megfélemlítés már 1945 óta jelen volt országunkban, és a Belügyminisztérium is szovjet befolyás alá került. Ezt követően folyamatosan kezdett kibontakozni a terror, végül Kovács Béla elhurcolásával már a csúcsra ért. Nem volt megállás, a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. 


Fontos tudni, hogy Magyarországon sohasem tudtak volna önálló  államot létrehozni a szélsőséges erők. Az embertelen rendszerek kialakításához, minden esetben idegen támogatásra volt szükség. A szovjet csapatok 1944-es magyarországi megjelenésüktől fogva kezdett kiépülni a szovjet típusú rendszer hazánk meghódított részein. 


1946-ban a parlamentben többséget nyerő Kisgazdapárt ellen Rákosi Mátyás kezdeményezésére megalakult a Baloldali Blokk. Ennek célja az volt, hogy az úgynevezett szalámitaktikával feldarabolja politikai ellenfeleit. A taktika lényege, hogy akárcsak a szalámit, a pártot is apránként kell feloszlatni, “feldarabolni”. A Baloldali Blokk folyamatos nyomás alatt tartotta a párt tagjait, végül az FKGP vezetői beleegyeztek a szovjetekkel való együttműködésbe, de igyekeztek a szovjet katonai jelenlét ellenére megőrizni függetlenségüket. A többi párt politikusai megosztottak voltak. Akadt, aki az MKP-val való szoros együttműködést támogatta, és voltak, akik keményebb politikát folytattak volna a kommunistákkal szemben, de minden pártban volt valaki, aki az MKP érdekeit követte, vagy pusztán Rákosi kénye-kedve szerint cselekedtek. Az MKP térnyerését a politikai rendőrség - más néven ÁVO - is segítette. 


A visszafordíthatatlan mértékű változás akkor következett be, amikor az ÁVO és a katonai titkosszolgálat is Rajk László belügyminiszter vezetésével egy hamis összeesküvési ügyet akasztott a Magyar Közösség tagjai nyakába. Ezt a vizsgálatot kiterjesztették a Kisgazdapárt vezetőire is. Ezt követően az MKP szabad kezet kapott. 


A Magyar Közösség egy jobboldali szervezet volt, mely a két világháború között működött, és a fokozatos kommunista térnyeréssel szemben igyekezett fellépni. A szervezet kapcsolatban állt Kovács Bélával, a Független Kisgazdapárt főtitkárával, és őt is meggyanúsították az összeesküvésben való részvétellel. Vele szemben azonban a magyar nyomozó hatóságok nem járhattak el. 1947. február 25-én szovjet csapatok tartóztatták le és hurcolták el a Szovjetunióba. Ez a letartóztatás világszinten nagy felháborodást keltett, még az Amerikai Egyesült Államok is tiltakozott ellene. 


Becslések és levéltári kutatások alapján világszinten körülbelül 100 millióra tehető a kommunista diktatúra miatti elhunytak száma. Kelet-Közép-Európában az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az egymilliót, de a rendszer áldozatának számít az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, csoport- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek, vagyis mindenki, akit a szabad cselekvés és választás lehetőségétől megfosztottak, illetve testileg és lelkileg megnyomorítottak.


Először 2001. február 25-én emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól. 

 

A Rákóczi Szövetség online megemlékezése:

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján online megemlékezésünket 2021. február 25-én, csütörtökön 11 órától közvetítjük az alábbi címen: 

 

 

A megemlékezés időtartama 30 perc. A programban a kommunista diktatúra eseményeit többek között Nádasdy Borbála túlélő, Földváryné Kiss Réka történész, Ács Eszter és Bakos-Kiss Gábor színészek idézik fel. A megemlékezés része a Nemzeti Vértanúk Emlékhelyének megkoszorúzása is.

 

 

Hirdetmény->William Blake angol verseny_2021

William Blake angol szépkiejtési verseny 2021. február 11. csütörtök
 

William Blake angol szépkiejtési verseny Ujhelyi Emese 10.A osztályos diákunk különdíjat nyert a XXVII. William Blake Szépkiejtési Versenyen.


Felkészítő pedagógus Dr. Vecsei Gabriella.

Gratulálunk a szép eredményhez!

 

Hirdetmény->Deákos siker tanulmányi versenyen_2021

Deákos siker tanulmányi versenyen 2021. február 04. csütörtök
 

Deákos siker tanulmányi versenyen Mándli Helga 12.A osztályos diákunk I. helyezést ért el a PPKE által szervezett országos Bölcs-Ész tanulmányi versenyen


Mándli Helga 12.A osztályos tanulónk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezésében lebonyolított országos Bölcs-Ész tanulmányi versenyen, a Nemzetközi tanulmányok szekcióban I. helyezést ért el. A színvonalas verseny szóbeli döntőjébe két írásbeli forduló után lehetett bekerülni, ahol a 10 fő döntősnek két további feladatot kellett teljesíteni online formában.

Helga felkészítő pedagógusa Erdélyi Eszter tanárnő.

Gratulálunk a szép eredményhez!

 

Részletek az alábbi linken elérhetőek:

https://btk.ppke.hu/felvetelizoknek/programjaink-kozepiskolasoknak/pazmany-bolcs-esz-tanulmanyi-verseny

 


 

Hirdetmény->Deák Ferenc szobrának koszorúzása 2021

Deák koszorúzás 2021. január 28. csütörtök
 

Deák koszorúzás Iskolánk névadója, Deák Ferenc 1876. január 28-án hunyt el. Ez alkalomból koszorút helyeztünk el intézményünkben a Deák Emlékhelynél.


A járványügyi helyzetre tekintettel iskolánk megemlékezését a tradíciótól eltérve nem a Dóm téren tartottuk meg. Azonban a 9. c osztály rövid megemlékezéséből felelevenítettük Deák Ferenc életét, személyiségét, munkásságát. 

A megemlékezést Zsótér Rózsa osztályfőnök szervezte.

 

 

Hirdetmény->Szabó Kálmán Tehetségprogram_2020

Szabó Kálmán Tehetségprogram 2020. október 15. csütörtök
 

Szabó Kálmán Tehetségprogram Segítség a Corvinusra és az ELTE ÁJTK-ra készülőknek


A Szabó Kálmán Tehetségprogram olyan tehetséges fiatalok számára nyújt támogatást, akik a Budapesti Corvinus Egyetem bármely szakán vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán szeretnének továbbtanulni, azonban szerényebb anyagi körülményeik miatt ezt nem engedhetik meg maguknak.

A tehetségprogram három pilléren keresztül igyekszik segíteni a programba bekerült diákoknak:


- A felvettek egy éves egyetemi tandíjnak(600 000 - 760 000 Ft) megfelelő, szabadon felhasználható anyagi támogatásban részesülnek,

- A diákok szakkollégista mentort kapnak maguk mellé az egyetemi éveik alatt, valamint

- Nyelvi és egyéb különórákon vehetnek részt térítésmentesen.

 

Megfelelő számú érdeklődő esetén részletesebb tájékoztatást szervezünk online.

A részvételi szándékot október 16-ig kérjük jelezni a deakneveles@dfg-szeged.huemail címen.

(A tájékoztatón való részvétel nem vonja magával az ösztöndíjprogramban való részvétel kötelezettségét.)

 

Hirdetmény->Olimpiai Reménységek Versenye_2020

Olimpiai Reménységek Versenye 2020. szeptember 23. szerda
 

Olimpiai Reménységek Versenye Iskolánk diákjai, Csorba Zsófia, Ozsgyáni Bence és Veres Dóra kiemelkedő eredménnyel végeztek.


Szeptember 17-20 között Szegeden, a Maty-éren, rendezték meg kajak-kenu sportágban, az OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK (ORV) versenyét, melyen iskolánk diákjai szép eredménnyel végeztek.

Csorba Zsófia C2 női U 18 200 m 1. hely

                       C1 női U 18 200 m 3. hely

Ozsgyáni Bence K1 U 16 1000 m 2. hely

                           K1 U 16 500 m 4. hely

Veres Dóra K4 vegyes U 15-17 500 m 2. hely

Gratulálunk Nekik és további sportsikereket kívánunk!

 

Hirdetmény->A 2019/20-as tanév tanulmányi eredménye_2020

A 2019/20-as tanév tanulmányi eredménye 2020. szeptember 23. szerda
 

A 2019/20-as tanév tanulmányi eredménye A 2019/20-as tanévben évfolyamonként a legjobban teljesítő osztályaink: 10.B, 11.B, 12.A és a tavalyi végzős 12.D


Hagyományteremtő szándékkal tortával jutalmaztuk az előző tanévben legjobb tanulmányi eredményt elért osztályainkat. A nyertesek: 10.B, 11.B, 12.A és a végzős 12.D.

Gratulálunk, és további sikeres tanulmányokat kívánunk!

 

 

Hirdetmény->Országos versenyeredmény_2020

Országos versenyeredmény 2020. szeptember 23. szerda
 

Országos versenyeredmény Sejben Maja 11.C osztályos diákunk 3. helyezést ért el az országos Csecsemőgondozási Versenyen


Sejben Maja 11.C osztályos tanulónk az ifjúsági kategóriában 26 versenyző közül került a dobogó 3. helyére.

Felkészítője: Grósz Károlyné mesteroktató védőnő

Gratulálunk a szép eredményhez!

 

Hirdetmény->Gábor Dénes Számítástechnikai Verseny_2020

Gábor Dénes Számítástechnikai Verseny 2020. szeptember 23. szerda
 

Gábor Dénes Számítástechnikai Verseny Kovács Bence és Bak Péter a 11.G osztályból 3. helyezést ért el


A Gábor Dénes Számítástechnikai Versenyen intézményünk két diákja Bak Péter és Kovács Bence a 11.G osztályból 3. helyezett lett.

Felkészítő pedagógus: Czibula Béla

Gratulálunk az eredményhez!

 

Hirdetmény->Birkás Balázs vándorserleg_2020

Birkás Balázs vándorserleg 2020. szeptember 23. szerda
 

Birkás Balázs vándorserleg Csorba Zsófia 12.E osztályos diákunk után Ozsgyáni Bence a 10.B-ből lett a vándorserleg idei kitüntetett sportolója


Az egykori "deákos diák", világbajnok kajakos, Birkás Balázs által alapított vándorserleg átadásra került a tanév kezdetén. Az előző tanév díjazottja, Csorba Zsófia (12.E) adta át a vándorserleget Birkás Balázs jelenlétében Ozsgyáni Bencének (10.B), aki tanulmányi és sport eredményével érdemelte ki a megtiszteltetést.

Gratulálunk a díjazottnak, és köszönjük Birkás Balázsnak a nemes gesztust!

 

Hirdetmény->Országos Diákújságíró pályázat_2020

Országos Diákújságíró pályázat 2020. szeptember 23. szerda
 

Országos Diákújságíró pályázat Jenei Eszter 11.D osztályos tanulónk elnyerte a fődíjat


Egy országos Diákújságíró pályázaton az EU-fejlesztések kapcsán Jenei Eszter 11.D osztályos diákunk elnyerte a fődíjat, egy kerékpárt, amelyet 2020. július 22-én Úsz Illés miniszteri biztos úrtól  (Innovációs és Technológiai Minisztérium) személyesen vehetett át az iskolában.

Felkészítő pedagógus: Novotny Katalin

Gratulálunk a szép eredményhez!

 

Hirdetmény->Deákos Tehetségért Díj 2020

Deákos Tehetségért Díj 2020 2020. szeptember 20. vasárnap
 

Deákos Tehetségért Díj 2020 A díjazottak: Ménesi Flóra 12.D, Sági Péter 12.E és Drágity Deján 11.H osztályos tanulók.


Deákos Tehetségért Díj 2020

Humán terület

Ménesi Flóra 12.D

Flóra talpraesett, bátor és jól nevelt. Tanárai mindig számíthattak felkészültségére és véleményére. Örömmel és önzetlenül segített akár osztály-, akár iskolatársának, legyen az pillanatnyi, vagy hónapok óta húzódó probléma.

Érdeklődő részvételével segített életben tartani iskolánk Olvasás Éje hagyományát, és osztálytársait is ő buzdította a rendezvényen való részvételre.

Tizedikes korában az újraindult iDeák című iskolaújság egyik meghatározó újságírójává vált. Cikkeit, interjúit, melyekben a diákságot tájékoztatja, egyéni hangvétellel és kulturális tájékozottságára támaszkodva, kiemelkedő stílusban közölte. Nagy szerepe volt abban, hogy a 2017/2018-as tanévben az iDeák a DUE Médiahálózat – korábbi nevén a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete – versenyén első helyet ért el online kategóriában.

2018. októberében házigazdája, moderátora volt egy médiarendezvényünknek, ahol többszáz diáktársa előtt kápráztató felkészültséggel és lebilincselő stílusban beszélgetett egykori diákunkkal, Tóth Csaba politológussal. Ez a sikeres szereplése is hozzájárult ahhoz, hogy az intézményvezetés őt kérte fel arra, hogy a 2018/19-es tanév ballagására a 11. évfolyam nevében írja meg és az iskola egésze előtt olvassa fel a végzősöknek szánt gondolatait.

2019. májusában a DUE versenyén az iDeák újra elnyerte a Magyarország legjobb online diákmédiuma elismerést, Flóra pedig továbbra is főszerkesztő-helyettesként, és két rovat felelőseként vette ki részét a sikerből.

Ezek mellett Flóra a 2019/2020. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny spanyol nyelv I. kategória tantárgy döntőjében 29. helyezést ért el. Gimnáziumi évei alatt dicséretes ötös volt spanyol nyelvből. A tantárgyhoz való hozzáállása, szorgalma példamutató volt.

 

 

Sági Péter 12.E

Bár emelt matematika-angolos, nemcsak eme két tárgy érdekli. Jól szintetizálja a humán- és reáltudományokat. Angolból felsőfokú C1-es nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett.

Olasz nyelvből kiemelkedő, nagyon jó nyelvérzéke van, több alkalommal versenyzője, szereplője volt a megyei Giornata della Lingua Italiana rendezvénynek, amelyen a 2017-2018-as tanévben csapatban megyei III. helyezést ért el (a nyelvi vetélkedő mellett a téma az olasz filmművészet volt, Péter a színpadi kategóriában is szerepelt).

A 2018-2019-es tanévben a Festival D'Italiano országos olasz versenyen az SZTE-BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének írásbeli pályázatán (műfordítás - egy olasz regényrészlet magyar nyelvre fordítása) országos I. helyezést ért el.

Szintén itt, a Festival d'Italiano versenyén Élőbeszéd B kategóriában szintén országos I. helyezést ért el. 

A 2019-2020-as tanévben a Festival D'Italiano országos olasz versenyen az ELTE Olasz Tanszékének írásbeli pályázatán (műfordítás - versfordítás) országos I. helyezést ért el.

Bár középszintű olasz csoportba járt, a sikeres emelt szintű olasz érettségivel B2-es nyelvvizsgát szerzett.

Szívesen és többször szerepelt már iskolai rendezvényeken (pl. a Nyelvi Kavalkádon is), műsorokban, Deák Olimpia szavalóversenyén stb. Órán és órán kívül is aktív, jól motiválható, igazán szimpatikus diák.

Nemcsak az iskolában teljesít jól, hanem a sportban is, versenyszerűen sportol (testnevelés tantárgyból is dicséretet kapott).

Tájékozott, érdeklődő és kreatív diák. A Deákos olaszos közösség egyik "oszlopos tagja", bármikor lehet rá számítani.

 

 

Reál terület

Drágity Deján 11.H

Széles érdeklődési körű diák, aki sokat és szívesen olvas, érdeklődik a nyelvek és az irodalom iránt is. Jegyei jók, magatartása példás.

Kémia iránti érdeklődése kezdetben önképzésben mutatkozott meg, majd kutatási lehetőséget keresett. Másfél éve jár be rendszeresen, tanítási időn kívül az SZTE Biokolloidok kutatócsoportjába, ahol a középiskolai tananyagon messze túlmutató mélységű elméleti tudásra is szert tett.

Munkájának és tudásának szintjét jelzi, hogy  a Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciáján a 2020. júniusi döntőben első díjat kapott.

Szorgalmának és tehetségének elismerését jelenti, hogy megkapta a Deákos Tehetségért díjat

 

Hirdetmény->Adatkezelési tájékoztató_2020

Adatkezelési tájékoztató 2020. április 08. szerda
 

Adatkezelési tájékoztató ,,A tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről" szóló tájékoztató, valamint a hozzá kapcsolódó Útmutató.


 

Hirdetmény->Rajzkiállítás_2020

Rajzkiállításon és konferencián a deákosok 2020. február 24. hétfő
 

Rajzkiállításon és konferencián a deákosok A JGYPK Rajz Tanszéke kiállítást és konferenciát szervezett. A kiállításon deákos diákok munkáit is bemutatták. A konferencián Balogh Laszló tanár úr és Jeges Tünde tanárnő képviselte iskolánkat


Az idén 3. alkalommal került megrendezésre A NEM KÖZÉPISKOLÁS FOKON c. diákalkotásokból álló, módszertani kiállítás és az ehhez kapcsolódó rajzpedagógus konferencia Szegeden.

Az előző két évben a JGYPK Rajz Tanszék galériájában szegedi középiskolákban tanító kollégák mutatták be, milyen alkotások létrehozására képesek diákjaik a vizuális kultúra órák szűk keretin belül, illetve egy mini konferencia alkalmával megosztották értékes gondolataikat az érdeklődő szakmabeliekkel.

A Deákból a következő tanulók munkáit állították ki: 


Balogh Dominika 12.B
Bozóki Viktória 12.B
Kovács Edina 12.B
Mészáros Eszter 12.B
Kozma Miklós 12.A
Papp Dorina 10.B   

Felkészítő tanár: Jeges Tünde

 

Ábrahám Zita 9.A.
Csonka Daniella Kriszta 9.A.
Árendás Angelika 11.E.
Szombati Balázs Csaba 12.E.

Felkészítő tanár: Balogh László

 

Hirdetmény->Az első félév legjobb tanulmányi eredménye_2020

Az első félév legjobb tanulmányi eredménye 2020. február 24. hétfő
 

Az első félév legjobb tanulmányi eredménye Intézményünkben a 12.D osztály érte el a legjobb tanulmányi eredményt a 2019/20-as tanév első félévében. Az osztály tanulmányi átlaga: 4,6. Gratulálunk!


 

Hirdetmény->László Gyula Országos Történelemverseny 2019.11

László Gyula Országos Történelemverseny 2019. november 12. kedd
 

László Gyula Országos Történelemverseny László Gyula Országos Történelemverseny eredményei: Két tanuló juthatott a középdöntőbe: 1. Lékó Eszter (11.a) - felkészítő tanár: Ács Gergő Péter 2. Zajcsek Odett (11.c) - felkészítő tanár: Mariánovich Dániel Gratulálunk!


2019. november 11-én iskolánkban megrendeztük a  László Gyula Országos Történelemverseny első fordulóját helyi fordulóját (már harmadik alkalommal indított itt az iskolánk versenyzőket).

Az idei téma Hunyadiak kora (1437-1490) volt. A résztvevők közü Zajcsek Odett (11.C) és Lékó Eszter (11.A) jutottak tovább. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak, Ács Gergő és Mariánovich Dániel tanár uraknak!

További sok sikert kívánunk a verseny második és harmadik fordulójához! A verseny helyi fordulóját megszervezte és lebonyolította: Ács Gergő és Mariánovich Dániel.

 

Hirdetmény->Egyéni munkarend

Egyéni munkarend 2019. szeptember 15. vasárnap
 

Egyéni munkarend 2019. szeptember 1-től a magántanulói státusz megszűnt, helyette az érintett tanulók egyéni munkarendet kérhetnek.


Tudnivalók a magántanulói státuszt felváltó egyéni munkarendről

A már magántanulói jogállásban levők a meglevő igazgatói engedély szerint folytathatják tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben is. A kijelölt állami szerv, az Oktatási Hivatal egy éven belül hivatalból felül fogja vizsgálni a meglévő engedélyeket és dönt a tankötelezettség folytatása további módjáról. A jelenlegi magántanulóknak tehát nem kell kérelmet benyújtaniuk, helyzetük felülvizsgálata és az ehhez szükséges dokumentumok meghatározása, bekérése hivatalból történik majd meg. 

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége.


A kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz legkorábban 2019. szeptember 1-jétől lehet benyújtani postai úton az alábbiak szerint:
 

 • 2019. szeptember 1-jét követően a 2019/2020. tanévre benyújtott egyéni munkarend kérelmek: csak kivételes esetben, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését akadályozó új körülmény merül fel, melynek elbírálására 2019. szeptember 1-je előtt nem volt lehetőség;
 • a következő tanévek vonatkozásában: mindig az adott tanévet megelőző június 15-ig, (a következő tanévre vonatkozó kérelmek benyújtása lehetőség szerint áprilistól június 15-ig);
 • a következő tanévek vonatkozásában: június 15-ét követően csak kivételes esetben, ha a tanuló helyzetében olyan körülmény merül fel, amely a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését teljes mértékben megakadályozza.

 

Az egyéni munkarenddel rendelkezőt az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni, azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.

 

Forrás: Oktatási Hivatal

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

 

Hirdetmény->Első ingyenes nyelvvizsga

Visszaigényelhető az első sikeres nyelvvizsga díja! 2018. január 07. vasárnap
 

Visszaigényelhető az első sikeres nyelvvizsga díja! Visszaigényelhető az első sikeres nyelvvizsga díja! Az 503/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet értelmében az 2018. január 1. után tett első sikeres nyelvvizsga díja visszaigényelhető.


Visszaigényelhető az első sikeres nyelvvizsga díja!

Az 503/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet értelmében az 2018. január 1. után tett első sikeres nyelvvizsga díja visszaigényelhető. A részletekről itt olvashat.