Deákos Tehetségért Díj

Deákos Tehetségért Díj 2019

Humán terület

Darázs Áron 11.E

Áron az elmúlt 3 év alatt rendre 4,5-ös átlag felett teljesített, 1-2 db 4-es osztályzata volt csupán, az idei tanévet is majdnem kitűnő bizonyítvánnyal zárja, történelem tárgyból dicséretet is kapott.  

            Bár emelt matematika-angolos, nemcsak eme két tárgy érdekli. Jól szintetizálja a humán- és reáltudományokat. Olasz nyelvből is kiemelkedő, nagyon jó nyelvérzéke van, több alkalommal versenyzője, szereplője volt a megyei Giornata della Lingua Italiana rendezvénynek, amelyen a 2017-2018-as tanévben csapatban megyei III. helyezést ért el (a nyelvi vetélkedő mellett a téma az olasz filmművészet volt, Áron a színpadi kategóriában is szerepelt).

A 2018-2019-es tanévben tagja volt a Festival D'Italiano országos olasz verseny Verdi-csapatának (műveltségi vetélkedő: Verdi és az olasz Risorgimento), amely az országos döntőbe jutott, és ott 26 csapatból a 10. helyezést érte el. Egyéniben szintén itt, a Festival d'Italiano versenyén Versmondás B kategóriában országos III. helyezést ért el.
Szívesen és többször szerepelt már iskolai rendezvényeken, műsorokban, Deák Olimpia szavalóversenyén stb. Órán és órán kívül is aktív, lelkes, igazán szimpatikus diák.

Tanórákon fejlett kritikai érzékről, logikai gondolkodásról, az apró részletek iránti fogékonyságról tesz tanúbizonyságot. Tájékozott (a mindennapi élet dolgaiban is), érdeklődő és kreatív diák. Igazi közösségi ember, bármikor lehet rá számítani, társaival empatikus, türelmes, az osztályközösség alakítója.  

 

Klemm Kata 12.C

Kata a négy év alatt folyamatosan és egyenletesen kiemelkedő teljesítményt nyújtott a humán tantárgyakból és idegen nyelvekből (többnyire dicséretes jeles osztályzatokkal). Még az érintett csoportok napi rendszerességű órai munkáján is érezhető volt, ha véletlen hiányzott. 

Emellett három tanévben képviselte szép eredményekkel iskolánkat a városi Édes Anyanyelvünk Versenyen, az idén pedig - német emelt szintesként - a Deák Fordítóversenyen.

12. év végén matematikából és testnevelésből volt négyese, a többi jeles volt, irodalomból dicsérettel. Az érettségin is jeles eredményt ért el: három emelt szintű vizsgája mind ötös. Magyarból (középszinten) és német nyelvből (emelt szinten) tantárgyi dicséretet kapott.

Díjazása szép lezárása eddigi kiemelkedő munkájának és a városi versenyeken való tisztes helytállásának.

 

 

Szabó Ákos 12.D

Ákosban egy rendkívül tájékozott, tehetséges, érdeklődő, intelligens, szorgalmas, jó tanulót ismerhettünk meg.

            Ákos két tanítási nyelvű német általános iskolába járt, majd gimnáziumunkban első nyelvként spanyolt, másodikként angolt kezdett tanulni. 2018-ban az angol OKTV-n a középdöntőbe jutott, a spanyolon 10. helyezést ért el. Ezen kívül az ő szervezésében, „főszerkesztésében” indult újra iskolaújságunk, az IDEÁK, amely tavaly országos első lett a Diákújságírók Egyesülete pályázatán Az év online diákmédiuma 2018 versenyen. 2019-ben angolból a 94. helyen végzett, spanyolból újra döntőbe jutott az OKTV-n, ahol 12. helyezést ért el.

            Mindezeken kívül Ákos az osztály egyik motorja volt. Osztálytársai mindannyian nagyon szeretik, tanárai pedig örültek, hogy taníthatták.

 

Természettudományos területen:

Kovács Bence 9. G

Szorgalma, magatartása és a közösségért végzett munkája példaértékű. Nemcsak az osztály közösségének felelősen gondolkodó, aktív tagja, akire mindig lehet számítani, hanem az intézmény egészét érintő területeken is értékes javaslatokkal segíti kortársait. Munkájában megbízható, pontos, segítőkész.

Tanulmányi eredménye kitűnő, matematika tantárgyból kimagasló teljesítményt ért el.  Matematikai gondolkodása logikus, problémamegoldó képessége fejlett, amihez nagy szorgalom és kitartás párosul. Az Arany Dániel Országos Matematika Versenyen első két fordulójában sikeresen szerepelt, a döntő fordulóba is továbbküldhető dolgozatot írt, a Bolyai csapatversenyen megyei 6. helyezést ért el. Az országos, öt fordulóból álló Gábor Dénes Számítástechnikai csapatversenyen 4. helyezést ért el.

Deákos Tehetségért Díj

A díj felajánlója: Baneth András egykori deákos diák

 

A díjat tanév végén kapja meg 2-2 diák, aki kiemelkedő munkát végzett

             a/ humán

             b/ természettudományos terülten 

 

A díjazottak kiválasztása

•       a humán terület díjazottjairól a magyar, történelem, angol és 2. idegen nyelv munkaközösségek, 

•       a reál területről a fizika-informatika, kémia- biológia- földrajz és matematika munkaközösségek

döntenekaz év végi osztályozó konferenciák után. 

 

A díjat olyan tanuló kaphatja, akinek

                   ---  félévkor és év végén jeles osztályzata van a megfelelő tárgyakból (magyar nyelvtanból, irodalomból, történelemből és két idegen nyelvből, illetve fizika, kémia, matematika, biológia és földrajz közül azokból, amelyeket tanul), és

                   ---  kiemelkedő eredményt ért el a tanév  vagy az azt megelőző nyári szünet folyamán (verseny, pályázat, szereplés, publikáció, stb.) valamelyik tantárgyhoz köthetően, és

                   ---  év végi bizonyítványában nincs négyesnél rosszabb jegye, és

                   ---  a tanév folyamán nincs szaktanári figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése.

 

A díj összege: 50.000 forint (diákonként)

 

A díjat egy oklevél kíséretében a tanévzáró ünnepségen, a kitűnök fogadásán adja át a díj felajánlója és a kuratórium elnöke.

Adománytevő

Kedves Diákok!

Örömmel adjuk át első alkalommal a Deák Gimnázium tehetséges diákjai számára a Baneth András – egy volt deákos -  által alapított díjat.

Baneth András egyike volt az első tanulóknak, akik a Deák Alapítvány támogatásával Massachusettes államban, Brooks Schoolban jártak cserediákként.

Ez nem tegnap volt – és, bár Baneth András még mindig fiatal, azóta érett, sikeres ember lett belőle. Karrierjének csak főbb állomásait kiemelve is igen figyelemre méltó életút kerekedik ki: a kéttannyelvű érettségi után elvégezte a jogi egyetemet, majd az Európa Tanács gyakornoka lett Strasbourgban. Ezt követte az EU-s állásokhoz nagyon hasznosnak gondolt College of Europe elvégzése Brugge-ben, majd hét év EU-s állás Luxemburgban az Európai Bíróságon és Brüsszelben az Európai Bizottságnál. Közben saját céget alapított, és öt éve ennek irányításával foglalkozik. Mellette egy amerikai céget is képvisel Európában, illetve EU-s állásokra felkészítő könyvet adott ki, és ezzel kapcsolatos weboldalt is működtet.

Vannak események az ember életében, amelyek kapcsán visszanéz eddigi életére, és felismeri azokat a dolgokat, amelyek fontosnak bizonyultak karrierje alakulásában. Ilyen volt Baneth András számára tavalyi látogatása a Brooks Schoolban. Ahogy ő mondja, ott fogalmazódott hálája a Deák Gimnáziumnak azért, hogy neki gimnazistaként megadatott a lehetőség, hogy cserediákként világot lásson. Ez, és annak felismerése, hogy a világ akkor működik, ha lehetőségei szerint mindenki kiveszi a részét annak működtetéséből, vezette arra gondolatra, hogy megteremti a Deákos Tehetségért Díj anyagi alapját.

A díjat évente négy kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló kaphatja meg – és reméljük, hogy nem kevésbé értékes üzenete évente ezer deákoshoz jut el:

Az igazán sikeres élet felépítése sok munkával jár. A rövid távú népszerűséghez, egyszeri  pénzszerzéshez egy kis szerencse is elég lehet, de, bármilyen területéről legyen is szó az életnek, tartós sikert csak az fog elérni, aki komolyan megdolgozik azért. Ez egy lassan induló folyamat – az ember kezdetben általában évekig nem lát belőle se pénzt, se elismerést, de később megtérül a befektetett energia.

Diákként a tanulás vezet a megfelelő irányba: a lexikális tudás mellett fontos olyan képességek fejlesztése, amelyek a megszerzett tudás kamatoztatásához nélkülözhetetlenek: ilyen például a nyelvtudás, az előadókészség, tárgyalókészség, helyes érvelési technikák elsajátítása és hatékony munkamódszerek kialakítása. Fiatalon fontos döntéseket kell hozni továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatban – ezek lehet, hogy később felülíródnak. A megszerzett ismeretek, kifejlesztett képességek viszont akkor is hasznosnak bizonyulnak, ha nem az eredetileg választott irányban haladunk tovább.

A díjat azok érdemlik, akik már gimnazistaként eredményeket érnek el – tükrözve ezzel Baneth András tiszteletét azok iránt, akik kitartó szellemi teljesítményt nyújtva jutnak előre.

A díj üzenetével egyetértve biztosítja a Deák Gimnáziumért Alapítvány a formális kereteket a Deákos Tehetségért Díj átadásához.

 

Szeged, 2016. június. 21.                      

                                                           A Deák Alapítvány Kuratóriuma