Deákos Tehetségért Díj 2016

Humán terület:

Bak Veronika 10. D osztályos tanuló

Veronika minden humán tantárgyból és idegen nyelvekből is jeles tanulmányi eredményt ért el, több tantárgyból szaktanári dicséretet kapott. Több iskolai, városi, megyei és országos versenyen is eredményesen szerepelt, pl. az Implom József Helyesírási Verseny megyei fordulóján 5. lett, az Édes anyanyelvünk versenyen szintén 5. helyezést ért el, a Nemzetiszínház-történeti Vetélkedőn több mint 100 csapatból a 18. helyet szerezte meg három osztálytársával együtt, rész vett a Magyar Nyelvészeti diákolimpián. Fellépett a Karácsonyi Esten egy táncprodukcióval. Közösségi munkájáért több osztályfőnöki dicséretet is kapott a különböző iskolai rendezvényeken, ballagáson, évzáró ünnepségen való részvételéért.

 

Szabó-Gajmer Bernadett 12. C osztályos tanuló

Bernadett a középiskolai tanulmányai során mindvégig kiváló tanulmányi eredményt ért el, idén az átlaga 4,78 lett, kiemelkedő tanulmányi munkájáért tantárgyi dicséretet kapott magyar irodalomból és filozófiából, valamint az emelt szinten tanult történelemből és francia nyelvből. Négy éven keresztül indult a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium által szervezett Megyei nyelvi versenyen, ahol minden évben díjazott volt, a Krúdy fordítóversenyen is évről évre eredményesen szerepelt, az idén a francia nyelvi kategóriát meg is nyerte.

 

Természettudományos terület:

Kello Klaudia 9. E osztályos tanuló

Klaudia iskolánk 9. évfolyamának matematika-angol tagozatos diákja, aki a Deák Olimpia keretében megrendezett matematikaversenyen a korosztályos győztes csapat tagja volt. Részt vett a Nemzetközi Kenguru matematikaversenyen és a Curie Matematika Emlékversenyen. Ez utóbbin a három levelező forduló beküldése és a területi versenyen való sikeres szereplés után bekerült az országos döntőbe. A szép eredményekhez sok önálló munka járult hozzá. Kitartása, szorgalma példát mutat kortársainak.

 

Kiss Olivér 12. H osztályos tanuló

Olivér a középiskolai tanulmányai során a matematika tantárgy iránt a tantervi elvárásokon messze túlmutató érdeklődést mutatott, rendszeres olvasója, feladatmegoldója a KÖMAL-nak. Többek között élénken érdeklődött a végtelen sorok témaköre iránt, melyet önállóan dolgozott fel, és amelynek mélyebb ismerete egyetemi tananyag. Sokoldalú érdeklődését bizonyítja, hogy részt vett a STATWARS versenyen, amely több tudományterület ismeretét, összekapcsolását követelte meg (pl. a leíró statisztika, matematika, történelem, földrajz koncentrációját). Az első fordulón való sikeres szereplése után az országos döntőben 16. helyezést ér el ezen a komplex tudást igénylő versenyen.