Deákos Tehetségért Díj 2017

Deákos Tehetségért Díj 2017

Humán területen:

Ágoston Lilla Laura 12.B

Ágoston Lilla a 12.B  osztály  legjobb tanulója, az idei tanévben kitűnő eredményt ért el, a tavalyi tanév végén is csak egyetlen négyese volt. Az idén dicséretet kapott kilenc tantárgyból: magyar nyelv, irodalom, történelem, angol nyelv, angol társalgás, matematika, olasz nyelv, biológia és dráma és tánc tantárgyakból. Ez is mutatja, hogy a tantárgyak széles skáláján érdeklődése kimagasló. Az osztályban végzett közösségi munkája is példaértékű. Felsőfokú nyelvvizsgát szerzett angol nyelvből, az emelt szintű angol érettségije 98%-os lett.  Az idei tanévben az OKTV-n olasz nyelvből országos 15. helyezést ért el, angol nyelvből pedig bekerült a középdöntőbe. Tavaly nagy lelkesedéssel vett részt a European Classes nemzetközi diákprogramon. Kedves, szimpatikus egyénisége, segítőkészsége miatt az osztály szeretett és tisztelt tagja.

 

Munding Kamilla 11.G

Munding Kamilla a 11.G osztály egyik legtehetségesebb és legjobb tanulmányi eredményt elért tanulója, aki az idei tanévet kitűnő eredménnyel zárta. Érdeklődése sokrétű, tájékozottsága, problémamegoldó gondolkodása, magas szintű kreativitása, közösségi munkája példaértékű. Tehetsége több területen is kiemelkedő.

Problémamegoldó, logikus gondolkodása megmutatkozott az előző években a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen, ahol 2015-ben megyei 3., 2016-ban megyei 9. helyezést ért el. Szinte minden évben részt vett a Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetséggondozó Fizikaversenyen és a Budó Ágoston Fizikaversenyen, ebben a tanévben csapattagként a Szegedi Regionális Konstrukciós Csapatversenyen. Az osztály közösségének felelősen gondolkodó, aktív tagja, akire mindig lehet számítani, az osztály egészét érintő feladatokban. Munkájában megbízható, pontos, segítőkész.

Az idei tanévben a European Classes-en ő is képviselte az iskolánkat, és remekül szerepelt. Nem csak az iskolai tanulmányaiban, hanem egyéb területeken is megmutatkozik tehetsége. Az idei tanévben megrendezett  Slam Poetry bajnokságokon rendre I. és II. helyezést ért el.

 

Természettudományos területen:

Szentgyörgyi Ákos 12.H

Szentgyörgyi Ákos négy éve a Deák természettudományos orientációjú tagozatán kezdte meg tanulmányait, végig egyenletesen szép teljesítményt nyújtva. 11-diktől kezdve emelt biológia és emelt kémia tantárgyakat választva folytatta tanulmányait, kitűnő bizonyítványt elérve. Végig példamutató volt a magatartása, a közösséghez való viszonyulása és szorgalma, amelynek egyik eredménye az emelt kémia és emelt biológia írásbeli érettségin elért 86%-os teljesítménye, és a 98%-os matematika írásbeli eredménye. A kémia, biológia és a matematika tantárgyak területén mutatott kimagasló teljesítménye alapján megérdemelten nyerte el a Deákos Tehetségért Díjat 2017-ben természettudományos kategóriában.

 

Al-Geráfi Adham 12.H

Al-Geráfi Adham 11. elején érkezett a Deákba (és az akkori h osztályba) a jemeni polgárháború elől. Egy év alatt teljesítette a 9. és 10. osztályos tantárgyi követelményeket osztályvizsgával, miközben a biológia és a fizika tantárgyakat emelt szinten tanulta, és kitűnő bizonyítványt ért el. Szorgalma példaértékű volt az elmúlt két évben (angol és arab nyelvtudása is kiváló), matematika, fizika és biológia tantárgyakból pedig kimagasló teljesítményt ért el.

Matematika gondolkodása logikus, problémamegoldó képessége fejlett, amihez nagy szorgalom és kitartás párosul. A Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen az idei tanévben megyei 16. helyezést ért el.

Teljesítménye alapján 2017-ben elnyerte a Deákos Tehetségért Díjat természettudományos kategóriában.