Webes tartalom megjelenítése

 Deákos Tehetségért Díj 2018. június

Ebben az évben a díjjal járó pénzjutalmat  Kühn Éva és Baneth András együtt ajánlotta fel.

Humán terület

Tóth Evelin 12.fosztály

11-12. évfolyamon mindvégig kitűnő tanuló. Emelt szinten tanulta az angol és a francia nyelvet. Év végén tantárgyi dicséretet kapott 7 tantárgyból (magyar irodalom, angol nyelv emelt szint, angol nyelvi társalgás, matematika, biológia, dráma és tánc, testnevelés). A tanév végén tantestületi dicséretben részesült. Mind a négy deákos tanévében elnyerte Szeged városának középiskolás tehetségeket támogató ösztöndíját. Megyei fordítóversenyen francia nyelvből második helyezést ért el. Az osztálynak ő tanította be a szalagavatós osztálytáncot. Versenyszerűen táncol. A TáncCentrummal rendre eredményesen szerepel országos versenyeken. 

Evelin négygyermekes családban nevelkedik. Édesanyja 2016-ban munkahelyet váltott, a család jövedelme emiatt éppen átbillent azon a határon, amely után nem jár a családnak semmilyen szociális támogatás.

 

Fábián Dániel 12.b osztály

Dani a 4 év alatt 4,5-ös átlag felett teljesített, idén pedig félévkor és év végén is kitűnő lett. 11. osztályban - egyedüli speciális angolosként képviselte iskolánkat  Brooksban. Hazatérte után sikeresen letette a Cambridge-i C2-es nyelvvizsgát. 
Emellett olaszból is kiemelkedő, nagyon jó nyelvérzéke van, több alkalommal versenyzője, szereplője volt a megyei Giornata della Lingua Italiana rendezvénynek. 
Magyar- és történelemórákon kivételesen fejlett kritikai érzékről, logikai gondolkodásról, az apró részletek iránti fogékonyságról tesz tanúbizonyságot. Nagyon tájékozott, érdeklődő, kreatív, és a szó minden ízében és értelmében érzékeny ember.

2017 őszén, többfordulós válogató kör után, megnyert egy Erasmus+ pályázatot, amelynek keretében részt vehetett Dániában egy 1 hetes konferencia/workshop-sorozaton, ahol a fenntartható fejlődés, a környezettudatosságra nevelés, és a fiatal munkaerő mobilitása voltak a központi témák.

Nem csak az iskolában teljesít kiválóan, hanem a sportban is. Versenyszerűen vívott, diákolimpiai dobogós helyezésig vitte. Mióta nem versenyez, az utánpótlás-nevelésben vesz részt, egykori edzője mellett kisgyerekek edzésein segédkezik.

A képet már csak árnyalja, hogy emelt szinten tanulta a biológiát, pszichológusi pályára készül, tehát a humántudományok mellett a reálos dolgok is érdeklik, sőt, nagyon jól szintetizálja a kettőt.

 

Benedek-Káplár Csaba, 11.d osztály

Csaba kilencedik osztály óta az egyik legjobb tanuló az osztályban. Kiemelkedik nyelvtudásával: úgy németből, mint angolból a legjobbak között van. 

Idén a László Gyula Középiskolai Regionális Történelemversenyen ért el 12. helyezést Ács Gergő tanár úr vezetésével.

Csaba hihetetlenül maximalista önmagával szemben, bár humán beállítottságú, reál tantárgyakból is szép jegyeket hoz, ezzel pozitív példát mutat osztálytársainak is. 

 

 

Természettudományos terület

Kello Klaudia Linett, 11.e osztály

Klaudia szinte minden fizikaversenyen részt vett. A legaktívabb tagja volt a BME által kiírt "Fizika mindenkinek" pályázaton II. helyezést elért csapatnak, a Konstrukciós versenyen III. helyezést elért csapatnak. Szorgalma, kitartása példamutató. Kitűnő volt félévkor és az év végén is. 

 

Kello Klaudia szakmai táborban vett részt, ezért nem volt jelen a díjátadón.