Deákos Tehetségért Díj

A díj felajánlója: Baneth András egykori deákos diák

 

A díjat tanév végén kapja meg 2-2 diák, aki kiemelkedő munkát végzett

             a/ humán

             b/ természettudományos terülten 

 

A díjazottak kiválasztása

•       a humán terület díjazottjairól a magyar, történelem, angol és 2. idegen nyelv munkaközösségek, 

•       a reál területről a fizika-informatika, kémia- biológia- földrajz és matematika munkaközösségek

döntenekaz év végi osztályozó konferenciák után. 

 

A díjat olyan tanuló kaphatja, akinek

                   ---  félévkor és év végén jeles osztályzata van a megfelelő tárgyakból (magyar nyelvtanból, irodalomból, történelemből és két idegen nyelvből, illetve fizika, kémia, matematika, biológia és földrajz közül azokból, amelyeket tanul), és

                   ---  kiemelkedő eredményt ért el a tanév  vagy az azt megelőző nyári szünet folyamán (verseny, pályázat, szereplés, publikáció, stb.) valamelyik tantárgyhoz köthetően, és

                   ---  év végi bizonyítványában nincs négyesnél rosszabb jegye, és

                   ---  a tanév folyamán nincs szaktanári figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése.

 

A díj összege: 50.000 forint (diákonként)

 

A díjat egy oklevél kíséretében a tanévzáró ünnepségen, a kitűnök fogadásán adja át a díj felajánlója és a kuratórium elnöke.

Adománytevő

Kedves Diákok!

Örömmel adjuk át első alkalommal a Deák Gimnázium tehetséges diákjai számára a Baneth András – egy volt deákos -  által alapított díjat.

Baneth András egyike volt az első tanulóknak, akik a Deák Alapítvány támogatásával Massachusettes államban, Brooks Schoolban jártak cserediákként.

Ez nem tegnap volt – és, bár Baneth András még mindig fiatal, azóta érett, sikeres ember lett belőle. Karrierjének csak főbb állomásait kiemelve is igen figyelemre méltó életút kerekedik ki: a kéttannyelvű érettségi után elvégezte a jogi egyetemet, majd az Európa Tanács gyakornoka lett Strasbourgban. Ezt követte az EU-s állásokhoz nagyon hasznosnak gondolt College of Europe elvégzése Brugge-ben, majd hét év EU-s állás Luxemburgban az Európai Bíróságon és Brüsszelben az Európai Bizottságnál. Közben saját céget alapított, és öt éve ennek irányításával foglalkozik. Mellette egy amerikai céget is képvisel Európában, illetve EU-s állásokra felkészítő könyvet adott ki, és ezzel kapcsolatos weboldalt is működtet.

Vannak események az ember életében, amelyek kapcsán visszanéz eddigi életére, és felismeri azokat a dolgokat, amelyek fontosnak bizonyultak karrierje alakulásában. Ilyen volt Baneth András számára tavalyi látogatása a Brooks Schoolban. Ahogy ő mondja, ott fogalmazódott hálája a Deák Gimnáziumnak azért, hogy neki gimnazistaként megadatott a lehetőség, hogy cserediákként világot lásson. Ez, és annak felismerése, hogy a világ akkor működik, ha lehetőségei szerint mindenki kiveszi a részét annak működtetéséből, vezette arra gondolatra, hogy megteremti a Deákos Tehetségért Díj anyagi alapját.

A díjat évente négy kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló kaphatja meg – és reméljük, hogy nem kevésbé értékes üzenete évente ezer deákoshoz jut el:

Az igazán sikeres élet felépítése sok munkával jár. A rövid távú népszerűséghez, egyszeri  pénzszerzéshez egy kis szerencse is elég lehet, de, bármilyen területéről legyen is szó az életnek, tartós sikert csak az fog elérni, aki komolyan megdolgozik azért. Ez egy lassan induló folyamat – az ember kezdetben általában évekig nem lát belőle se pénzt, se elismerést, de később megtérül a befektetett energia.

Diákként a tanulás vezet a megfelelő irányba: a lexikális tudás mellett fontos olyan képességek fejlesztése, amelyek a megszerzett tudás kamatoztatásához nélkülözhetetlenek: ilyen például a nyelvtudás, az előadókészség, tárgyalókészség, helyes érvelési technikák elsajátítása és hatékony munkamódszerek kialakítása. Fiatalon fontos döntéseket kell hozni továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatban – ezek lehet, hogy később felülíródnak. A megszerzett ismeretek, kifejlesztett képességek viszont akkor is hasznosnak bizonyulnak, ha nem az eredetileg választott irányban haladunk tovább.

A díjat azok érdemlik, akik már gimnazistaként eredményeket érnek el – tükrözve ezzel Baneth András tiszteletét azok iránt, akik kitartó szellemi teljesítményt nyújtva jutnak előre.

A díj üzenetével egyetértve biztosítja a Deák Gimnáziumért Alapítvány a formális kereteket a Deákos Tehetségért Díj átadásához.

 

Szeged, 2016. június. 21.                      

                                                           A Deák Alapítvány Kuratóriuma

Díjazottak

A Deákos Tehetségért Díj díjazottjai 2016-ban

Humán terület:

Bak Veronika 10. D osztályos tanuló

Veronika minden humán tantárgyból és idegen nyelvekből is jeles tanulmányi eredményt ért el, több tantárgyból szaktanári dicséretet kapott. Több iskolai, városi, megyei és országos versenyen is eredményesen szerepelt, pl. az Implom József Helyesírási Verseny megyei fordulóján 5. lett, az Édes anyanyelvünk versenyen szintén 5. helyezést ért el, a Nemzetiszínház-történeti Vetélkedőn több mint 100 csapatból a 18. helyet szerezte meg három osztálytársával együtt, rész vett a Magyar Nyelvészeti diákolimpián. Fellépett a Karácsonyi Esten egy táncprodukcióval. Közösségi munkájáért több osztályfőnöki dicséretet is kapott a különböző iskolai rendezvényeken, ballagáson, évzáró ünnepségen való részvételéért.

 

Szabó-Gajmer Bernadett 12. C osztályos tanuló

Bernadett a középiskolai tanulmányai során mindvégig kiváló tanulmányi eredményt ért el, idén az átlaga 4,78 lett, kiemelkedő tanulmányi munkájáért tantárgyi dicséretet kapott magyar irodalomból és filozófiából, valamint az emelt szinten tanult történelemből és francia nyelvből. Négy éven keresztül indult a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium által szervezett Megyei nyelvi versenyen, ahol minden évben díjazott volt, a Krúdy fordítóversenyen is évről évre eredményesen szerepelt, az idén a francia nyelvi kategóriát meg is nyerte.

 

Természettudományos terület:

Kello Klaudia 9. E osztályos tanuló

Klaudia iskolánk 9. évfolyamának matematika-angol tagozatos diákja, aki a Deák Olimpia keretében megrendezett matematikaversenyen a korosztályos győztes csapat tagja volt. Részt vett a Nemzetközi Kenguru matematikaversenyen és a Curie Matematika Emlékversenyen. Ez utóbbin a három levelező forduló beküldése és a területi versenyen való sikeres szereplés után bekerült az országos döntőbe. A szép eredményekhez sok önálló munka járult hozzá. Kitartása, szorgalma példát mutat kortársainak.

 

Kiss Olivér 12. H osztályos tanuló

Olivér a középiskolai tanulmányai során a matematika tantárgy iránt a tantervi elvárásokon messze túlmutató érdeklődést mutatott, rendszeres olvasója, feladatmegoldója a KÖMAL-nak. Többek között élénken érdeklődött a végtelen sorok témaköre iránt, melyet önállóan dolgozott fel, és amelynek mélyebb ismerete egyetemi tananyag. Sokoldalú érdeklődését bizonyítja, hogy részt vett a STATWARS versenyen, amely több tudományterület ismeretét, összekapcsolását követelte meg (pl. a leíró statisztika, matematika, történelem, földrajz koncentrációját). Az első fordulón való sikeres szereplése után az országos döntőben 16. helyezést ér el ezen a komplex tudást igénylő versenyen.