Deákos Tehetségért Díj 2021

Csúri Barnabás 11.a

Barnabás azonnal osztályának vezéregyénisége lett. Angoltudásával rendkívüli módon inspirálja a többieket, nem egyszer úgy ismerik fel az osztályt a folyosón a többiek: “ők azok, akik angolul beszélnek”.
Barnabás tanulmányi eredménye mindig a kitűnő közelében van. Minden órán rendkívül aktív, okos, konstruktív kérdéseivel izgalmassá teszi a tanári magyarázatokat.  A matematikát emelt szinten tanulja, láthatóan nagyon széleskörű az érdeklődési köre.
Az iskolai programokon (gólyabál, ballagás) szívesen szerepel mint bemondó, és nagyon ügyesen szólítja meg a közönséget, teremt kiváló hangulatot.
Ha az osztályt felkérik egy beszéd megírására, ő azonnal átdimenzionálja a feladatot, ír egy forgatókönyvet, és egy teljes osztályt összefogó, vicces, megható videóműsort készít.
Nagyon készült a brooksi ösztöndíjra, és minden bizonnyal ő kapta volna az osztályból ezt a kivételes elismerést, de a vírushelyzet miatt ettől a lehetőségtől sajnos elesett.
A 2020/21-es tanévben 16. helyezést ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében.

 

Komjáti Jázmin Anna 12.a

Komjáti Jázmin Anna 12.a osztályos tanuló rendkívül megbízható, szorgalmas, értelmes, szerteágazó érdeklődési körrel rendelkező lány, akinek a bizonyítványában csak jeles év végi osztályzatok találhatóak nevelőtestületi dicséretekkel. Jázmin 10. évfolyamon úgy döntött, hogy a fizika és a biológia tantárgyakat veszi fel emelt szintre, melyek közül 12. évfolyamra csak a biológiát tartotta meg. Továbbtanulási elképzelései között a biomérnöki és a mechatronikai mérnöki szakok szerepelnek.
Ugyanakkor, bár a természettudományos tantárgyakban szerzett iskola eredményei kitűnőek, az elmúlt években megmutatta kreativitását rajz- és fotópályázatokon, és tudását művészettörténeti versenyeken.
2017 óta  rendszeresen díjazott a Diákok Őszi Tárlatán, részt vett a Dömötör János emlékére megrendezett művészettörténeti versenyen, és minden évben a dobogó eggyel magasabb fokára léphetett. Fotóival számos pályázaton szerzett kiemelkedő eredményt egyéniben és csoportosan. Ilyenek például az Országos Diákfotó Pályázat,  makói Elmozdulások fotópályázat, Németh László Gimnázium és Általános Iskola természettudományos konferenciája fotópályázat, American Corner Szeged, Private Horizons fotópályázat, Dugonics Társaság Ifjúsági Pályázatának Fotóművészet kategóriája. Grafika kategóriában két alkalommal is 1. helyezést ért el a Deák Olimpián, ‘Hangjegyfonó’ nevű csapatával készített díjazott zeneprojektjükkel bejutottak a Kultivál nevű nemzetközi kulturális fesztiválra.

 

Mándli Helga 12.a

Mándli Helga esetében többről van szó, mint egy tanulós, mindenből kiválóan teljesítő kislányról. Érdeklődésével, világra nyitottságával kitűnt a többiek közül. Valószínűleg ennek is köszönhette, hogy Brooksban képviselhette iskolánkat, és ott továbbgondolhatta azt a bevallott életstratégiáját, hogy embertársainkkal minden körülmények között szolidárisnak kell lennünk. Sok-sok barátot szerzett  Amerikában, saját elmondása szerint ez fordította az emberi jogok, az emberi méltóság tiszteletben tartásának problémaköre felé. Ezeket az energiákat mozgósította a Pázmány Péter Egyetem Nemzetközi tanulmányuk tematikájára kiírt országos versenyén is. Három nehéz fordulón túljutva, parádés online szóbeli döntős előadásán elkápráztatta a zsűrit, és nagy fölénnyel megnyerte a legjobb tízbe jutottak versenyét.
Kitűnő tanulóként, okos és felelős, fiatal felnőttként, leendő orvostanhallgatóként csak nyer majd vele a társadalmunk, illetve a Deák-gimnázium jó hírnevét is viszi majd Helga a nagyvilágba. Jó lenne sok ilyen diákot tanítani!

 

Szathmári Szabolcs Norman 11.f

Szabolcs természettudományos területen nyerte el a Deákos Tehetségért Díjat.

Képességei hamar megmutatkoztak, 9-es kora óta kimagasló teljesítményt mutatott, az órákon aktívan részt vett a munkában. Csendes, segítőkész diák, aki különösen sokat segített osztálytársának, akinek a kerekesszékével nehéz volt az iskolában a termek közötti közlekedés.
Szorgalma minden tárgyból megmutatkozott. Szívesen és eredményesen indul természettudományos versenyeken. A kilencedik évfolyamban a Deák Olimpián matematika tárgyból első helyezést ért el. 10. évfolyamon a Marie Curie kémia versenyen a területi döntőbe jutott.
Szabolcs természettudományos érdeklődését jól mutatja, hogy a 11. évfolyamban kémiából és biológiából is emelt szinten folytatta tanulmányait. Szabolcs az online oktatás időszaka alatt is részt vett versenyeken, a kémia OKTV mellett kiemelkedő teljesítménye, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bionika Kara által rendezett országos bionika verseny döntőjébe jutott csapattársaival. A sokféle természettudományos ismeretet komplex módon „visszakérdező” és azok gyakorlati alkalmazását előtérbe helyező versenyen országos 5. helyezést ért el.
A tanuló a tanulmányai mellett rendszeresen sportol, a Szedeák kosárlabda csapat aktív tagja, a korosztályos bajnokságban folyamatosan bizonyíthatja tehetségét. B2, majd a 11. évfolyam során C1 nyelvvizsgát tett angol nyelvből. Eddigi teljesítményeinek elismeréseként lett Szabolcs a 12-es búcsúztató ünnepségen a zászlóátvevő.

 

 

Sütő Hedvig 10.a

Sütő Hedvig 10.a osztályos diákunk különleges tehetségével már az első időszakban kitűnt. Sokoldalúsága példátlan, hihetetlenül érdekli őt szó szerint MINDEN a világból, és ami csodálatos, ezeknek alaposan utána is néz, minden tudást elraktároz. Valódi, reneszánsz típusú személyiség. Épp ezért tökéletes kitűnő, természetesen minden tantárgyból éltanuló. Ugyanakkor ez nem jelent “gyógyagyú” szakbarbárságot, mert alkotó energiába képes fordítani mérhetetlen tudásvágyát. Több novellaírói pályázaton indult az idén - a Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozatának versenyén III., a Csongrád Megyei RendőrkapitányságénI. helyezést ért el. Kivételes tehetsége van az íráshoz, a művészet, a mitológia, a digitális kultúra mind-mind az érdeklődési körébe tartozik.
Emelt szint választásakor természettudományos irányba fordult, valójában nehéz lehet neki megtalálni azt a szűkített irányt, ami sokrétű tehetségét kielégíti.

 

Deákos Tehetségért Díj

A díj felajánlója: Baneth András egykori deákos diák

 

A díjat tanév végén kapja meg 2-2 diák, aki kiemelkedő munkát végzett

             a/ humán

             b/ természettudományos terülten 

 

A díjazottak kiválasztása

•       a humán terület díjazottjairól a magyar, történelem, angol és 2. idegen nyelv munkaközösségek, 

•       a reál területről a fizika-informatika, kémia- biológia- földrajz és matematika munkaközösségek

döntenekaz év végi osztályozó konferenciák után. 

 

A díjat olyan tanuló kaphatja, akinek

                   ---  félévkor és év végén jeles osztályzata van a megfelelő tárgyakból (magyar nyelvtanból, irodalomból, történelemből és két idegen nyelvből, illetve fizika, kémia, matematika, biológia és földrajz közül azokból, amelyeket tanul), és

                   ---  kiemelkedő eredményt ért el a tanév  vagy az azt megelőző nyári szünet folyamán (verseny, pályázat, szereplés, publikáció, stb.) valamelyik tantárgyhoz köthetően, és

                   ---  év végi bizonyítványában nincs négyesnél rosszabb jegye, és

                   ---  a tanév folyamán nincs szaktanári figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése.

 

A díj összege: 50.000 forint (diákonként)

 

A díjat egy oklevél kíséretében a tanévzáró ünnepségen, a kitűnök fogadásán adja át a díj felajánlója és a kuratórium elnöke.

Adománytevő

Kedves Diákok!

Örömmel adjuk át első alkalommal a Deák Gimnázium tehetséges diákjai számára a Baneth András – egy volt deákos -  által alapított díjat.

Baneth András egyike volt az első tanulóknak, akik a Deák Alapítvány támogatásával Massachusettes államban, Brooks Schoolban jártak cserediákként.

Ez nem tegnap volt – és, bár Baneth András még mindig fiatal, azóta érett, sikeres ember lett belőle. Karrierjének csak főbb állomásait kiemelve is igen figyelemre méltó életút kerekedik ki: a kéttannyelvű érettségi után elvégezte a jogi egyetemet, majd az Európa Tanács gyakornoka lett Strasbourgban. Ezt követte az EU-s állásokhoz nagyon hasznosnak gondolt College of Europe elvégzése Brugge-ben, majd hét év EU-s állás Luxemburgban az Európai Bíróságon és Brüsszelben az Európai Bizottságnál. Közben saját céget alapított, és öt éve ennek irányításával foglalkozik. Mellette egy amerikai céget is képvisel Európában, illetve EU-s állásokra felkészítő könyvet adott ki, és ezzel kapcsolatos weboldalt is működtet.

Vannak események az ember életében, amelyek kapcsán visszanéz eddigi életére, és felismeri azokat a dolgokat, amelyek fontosnak bizonyultak karrierje alakulásában. Ilyen volt Baneth András számára tavalyi látogatása a Brooks Schoolban. Ahogy ő mondja, ott fogalmazódott hálája a Deák Gimnáziumnak azért, hogy neki gimnazistaként megadatott a lehetőség, hogy cserediákként világot lásson. Ez, és annak felismerése, hogy a világ akkor működik, ha lehetőségei szerint mindenki kiveszi a részét annak működtetéséből, vezette arra gondolatra, hogy megteremti a Deákos Tehetségért Díj anyagi alapját.

A díjat évente négy kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló kaphatja meg – és reméljük, hogy nem kevésbé értékes üzenete évente ezer deákoshoz jut el:

Az igazán sikeres élet felépítése sok munkával jár. A rövid távú népszerűséghez, egyszeri  pénzszerzéshez egy kis szerencse is elég lehet, de, bármilyen területéről legyen is szó az életnek, tartós sikert csak az fog elérni, aki komolyan megdolgozik azért. Ez egy lassan induló folyamat – az ember kezdetben általában évekig nem lát belőle se pénzt, se elismerést, de később megtérül a befektetett energia.

Diákként a tanulás vezet a megfelelő irányba: a lexikális tudás mellett fontos olyan képességek fejlesztése, amelyek a megszerzett tudás kamatoztatásához nélkülözhetetlenek: ilyen például a nyelvtudás, az előadókészség, tárgyalókészség, helyes érvelési technikák elsajátítása és hatékony munkamódszerek kialakítása. Fiatalon fontos döntéseket kell hozni továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatban – ezek lehet, hogy később felülíródnak. A megszerzett ismeretek, kifejlesztett képességek viszont akkor is hasznosnak bizonyulnak, ha nem az eredetileg választott irányban haladunk tovább.

A díjat azok érdemlik, akik már gimnazistaként eredményeket érnek el – tükrözve ezzel Baneth András tiszteletét azok iránt, akik kitartó szellemi teljesítményt nyújtva jutnak előre.

A díj üzenetével egyetértve biztosítja a Deák Gimnáziumért Alapítvány a formális kereteket a Deákos Tehetségért Díj átadásához.

 

Szeged, 2016. június. 21.                      

                                                           A Deák Alapítvány Kuratóriuma