Deákos Tehetségért Díj

 Deákos Tehetségért Díj 2018. június

Ebben az évben a díjjal járó pénzjutalmat  Kühn Éva és Baneth András együtt ajánlotta fel.

Humán terület

Tóth Evelin 12.fosztály

11-12. évfolyamon mindvégig kitűnő tanuló. Emelt szinten tanulta az angol és a francia nyelvet. Év végén tantárgyi dicséretet kapott 7 tantárgyból (magyar irodalom, angol nyelv emelt szint, angol nyelvi társalgás, matematika, biológia, dráma és tánc, testnevelés). A tanév végén tantestületi dicséretben részesült. Mind a négy deákos tanévében elnyerte Szeged városának középiskolás tehetségeket támogató ösztöndíját. Megyei fordítóversenyen francia nyelvből második helyezést ért el. Az osztálynak ő tanította be a szalagavatós osztálytáncot. Versenyszerűen táncol. A TáncCentrummal rendre eredményesen szerepel országos versenyeken. 

Evelin négygyermekes családban nevelkedik. Édesanyja 2016-ban munkahelyet váltott, a család jövedelme emiatt éppen átbillent azon a határon, amely után nem jár a családnak semmilyen szociális támogatás.

 

Fábián Dániel 12.b osztály

Dani a 4 év alatt 4,5-ös átlag felett teljesített, idén pedig félévkor és év végén is kitűnő lett. 11. osztályban - egyedüli speciális angolosként képviselte iskolánkat  Brooksban. Hazatérte után sikeresen letette a Cambridge-i C2-es nyelvvizsgát. 
Emellett olaszból is kiemelkedő, nagyon jó nyelvérzéke van, több alkalommal versenyzője, szereplője volt a megyei Giornata della Lingua Italiana rendezvénynek. 
Magyar- és történelemórákon kivételesen fejlett kritikai érzékről, logikai gondolkodásról, az apró részletek iránti fogékonyságról tesz tanúbizonyságot. Nagyon tájékozott, érdeklődő, kreatív, és a szó minden ízében és értelmében érzékeny ember.

2017 őszén, többfordulós válogató kör után, megnyert egy Erasmus+ pályázatot, amelynek keretében részt vehetett Dániában egy 1 hetes konferencia/workshop-sorozaton, ahol a fenntartható fejlődés, a környezettudatosságra nevelés, és a fiatal munkaerő mobilitása voltak a központi témák.

Nem csak az iskolában teljesít kiválóan, hanem a sportban is. Versenyszerűen vívott, diákolimpiai dobogós helyezésig vitte. Mióta nem versenyez, az utánpótlás-nevelésben vesz részt, egykori edzője mellett kisgyerekek edzésein segédkezik.

A képet már csak árnyalja, hogy emelt szinten tanulta a biológiát, pszichológusi pályára készül, tehát a humántudományok mellett a reálos dolgok is érdeklik, sőt, nagyon jól szintetizálja a kettőt.

 

Benedek-Káplár Csaba, 11.d osztály

Csaba kilencedik osztály óta az egyik legjobb tanuló az osztályban. Kiemelkedik nyelvtudásával: úgy németből, mint angolból a legjobbak között van. 

Idén a László Gyula Középiskolai Regionális Történelemversenyen ért el 12. helyezést Ács Gergő tanár úr vezetésével.

Csaba hihetetlenül maximalista önmagával szemben, bár humán beállítottságú, reál tantárgyakból is szép jegyeket hoz, ezzel pozitív példát mutat osztálytársainak is. 

 

 

Természettudományos terület

Kello Klaudia Linett, 11.e osztály

Klaudia szinte minden fizikaversenyen részt vett. A legaktívabb tagja volt a BME által kiírt "Fizika mindenkinek" pályázaton II. helyezést elért csapatnak, a Konstrukciós versenyen III. helyezést elért csapatnak. Szorgalma, kitartása példamutató. Kitűnő volt félévkor és az év végén is. 

 

Kello Klaudia szakmai táborban vett részt, ezért nem volt jelen a díjátadón.

Deákos Tehetségért Díj

A díj felajánlója: Baneth András egykori deákos diák

 

A díjat tanév végén kapja meg 2-2 diák, aki kiemelkedő munkát végzett

             a/ humán

             b/ természettudományos terülten 

 

A díjazottak kiválasztása

•       a humán terület díjazottjairól a magyar, történelem, angol és 2. idegen nyelv munkaközösségek, 

•       a reál területről a fizika-informatika, kémia- biológia- földrajz és matematika munkaközösségek

döntenekaz év végi osztályozó konferenciák után. 

 

A díjat olyan tanuló kaphatja, akinek

                   ---  félévkor és év végén jeles osztályzata van a megfelelő tárgyakból (magyar nyelvtanból, irodalomból, történelemből és két idegen nyelvből, illetve fizika, kémia, matematika, biológia és földrajz közül azokból, amelyeket tanul), és

                   ---  kiemelkedő eredményt ért el a tanév  vagy az azt megelőző nyári szünet folyamán (verseny, pályázat, szereplés, publikáció, stb.) valamelyik tantárgyhoz köthetően, és

                   ---  év végi bizonyítványában nincs négyesnél rosszabb jegye, és

                   ---  a tanév folyamán nincs szaktanári figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése.

 

A díj összege: 50.000 forint (diákonként)

 

A díjat egy oklevél kíséretében a tanévzáró ünnepségen, a kitűnök fogadásán adja át a díj felajánlója és a kuratórium elnöke.

Adománytevő

Kedves Diákok!

Örömmel adjuk át első alkalommal a Deák Gimnázium tehetséges diákjai számára a Baneth András – egy volt deákos -  által alapított díjat.

Baneth András egyike volt az első tanulóknak, akik a Deák Alapítvány támogatásával Massachusettes államban, Brooks Schoolban jártak cserediákként.

Ez nem tegnap volt – és, bár Baneth András még mindig fiatal, azóta érett, sikeres ember lett belőle. Karrierjének csak főbb állomásait kiemelve is igen figyelemre méltó életút kerekedik ki: a kéttannyelvű érettségi után elvégezte a jogi egyetemet, majd az Európa Tanács gyakornoka lett Strasbourgban. Ezt követte az EU-s állásokhoz nagyon hasznosnak gondolt College of Europe elvégzése Brugge-ben, majd hét év EU-s állás Luxemburgban az Európai Bíróságon és Brüsszelben az Európai Bizottságnál. Közben saját céget alapított, és öt éve ennek irányításával foglalkozik. Mellette egy amerikai céget is képvisel Európában, illetve EU-s állásokra felkészítő könyvet adott ki, és ezzel kapcsolatos weboldalt is működtet.

Vannak események az ember életében, amelyek kapcsán visszanéz eddigi életére, és felismeri azokat a dolgokat, amelyek fontosnak bizonyultak karrierje alakulásában. Ilyen volt Baneth András számára tavalyi látogatása a Brooks Schoolban. Ahogy ő mondja, ott fogalmazódott hálája a Deák Gimnáziumnak azért, hogy neki gimnazistaként megadatott a lehetőség, hogy cserediákként világot lásson. Ez, és annak felismerése, hogy a világ akkor működik, ha lehetőségei szerint mindenki kiveszi a részét annak működtetéséből, vezette arra gondolatra, hogy megteremti a Deákos Tehetségért Díj anyagi alapját.

A díjat évente négy kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló kaphatja meg – és reméljük, hogy nem kevésbé értékes üzenete évente ezer deákoshoz jut el:

Az igazán sikeres élet felépítése sok munkával jár. A rövid távú népszerűséghez, egyszeri  pénzszerzéshez egy kis szerencse is elég lehet, de, bármilyen területéről legyen is szó az életnek, tartós sikert csak az fog elérni, aki komolyan megdolgozik azért. Ez egy lassan induló folyamat – az ember kezdetben általában évekig nem lát belőle se pénzt, se elismerést, de később megtérül a befektetett energia.

Diákként a tanulás vezet a megfelelő irányba: a lexikális tudás mellett fontos olyan képességek fejlesztése, amelyek a megszerzett tudás kamatoztatásához nélkülözhetetlenek: ilyen például a nyelvtudás, az előadókészség, tárgyalókészség, helyes érvelési technikák elsajátítása és hatékony munkamódszerek kialakítása. Fiatalon fontos döntéseket kell hozni továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatban – ezek lehet, hogy később felülíródnak. A megszerzett ismeretek, kifejlesztett képességek viszont akkor is hasznosnak bizonyulnak, ha nem az eredetileg választott irányban haladunk tovább.

A díjat azok érdemlik, akik már gimnazistaként eredményeket érnek el – tükrözve ezzel Baneth András tiszteletét azok iránt, akik kitartó szellemi teljesítményt nyújtva jutnak előre.

A díj üzenetével egyetértve biztosítja a Deák Gimnáziumért Alapítvány a formális kereteket a Deákos Tehetségért Díj átadásához.

 

Szeged, 2016. június. 21.                      

                                                           A Deák Alapítvány Kuratóriuma