Az iskola egészségfejlesztési programja

A tetvesség elleni védekezésről, szülői tájékoztató megtalálható az alábbi dokumentumban.

Tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről

Az iskolában a testi-lelki egészségnevelésért hat szakember dolgozik:

·         Dr. Dénes Ilona - iskolaorvos,

·         Grósz Károlyné - mentálhigiénés iskolai védőnő,

·         Varga Vera - iskolapszichológus.

·         J. Fekete Melinda - nevelési intézményvezető-helyettes

 

Orvosi rendelés:

Dr. Dénes Ilona gyermek és iskolaorvos

Hétfő, csütörtök, péntek 8:00 - 12:00 (101/C-2.  szoba)

Szükség esetén hívható telefon: 30/641-2233

 

Védőnői fogadóóra:

Grósz Károlyné védőnő, mentálhigiénés szakember

Hétfőtől péntekig 12:00 - 14:00 (101/C-2.  szoba)

Telefon: 62/549-680

e-mail: grosz.karolyne@med.u-szeged.hu

 

Iskolapszcihológus 

Varga Vera iskolapszcihológus