Érettségi jelentkezés

Tisztelt Érettségizők!

 

Örömmel jelezzük, hogy az érettségi regisztrációs szoftver a mai naptól hozzáférhető, lehetséges a jelentkezések rögzítése. Kérjük Önöket,hogy  jelentkezés ügyében 8 és 15 óra között keressék Tóth Roland igazgatóhelyettest vagy Szalai Judit iskolatitkárt. A jelentkezés legvégső határideje a 2020. évi őszi vizsgákra vonatkozóan 2020. szeptember 7.

Kérjük, hozzák magukkal a személyes irataikat, középiskolai bizonyítványukat, esetlegesen már meglévő érettségi eredményeiket igazoló iratokat. 

 

Az Oktatási Hivatal oldalán további tájékoztatást találhatnak a vizsgákkal kapcsolatban.

Érettségi tájékoztató 2020

Tisztelt vizsgázók!
 

2020. 04. 16-án megjelent a kormányrendelet az idei érettségi vizsga lebonyolításáról. A rendkívüli helyzet miatti főbb változásokat az alábbiakban összefoglaljuk, a rendelet teljes szövege a Magyar Közlönyben itt található.

Az előrehozott, illetve a rendes érettségi előtti szintemelő vizsgák automatikusan törlésre kerülnek.

A többi esetben a vizsgázó kérheti a jelentkezése módosítását:

  1. az elfogadott vizsgajelentkezést kérelemre a fogadó intézmény törli,
  2. az elfogadott vizsgajelentkezést kérelemre a fogadó intézmény emelt szintről középszintre módosítja
  3. a vizsgajelentkezést – kizárólag idegen nyelv esetén – kérelemre a fogadó intézmény középszintről emelt szintre módosítja.

A fenti kérelmeket az iskola 2020. április 21-ig fogadhatja, a határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelmet az Oktatási Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtania troland.dfg@gmail.com e-mail címre elküldve ! 

Az tavaszi érettségi vizsgaidőszakban a szóbeli vizsgák kevés kivételtől eltekintve nem kerülnek megrendezésre. A vizsga eredménye az írásbeli dolgozatok eredménye lesz. A megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül is meg kell adni.

Szóbeli vizsgát szervezünk azon diákoknak, akik mentesültek az írásbeli vizsgarész alól, avagy azt szóban kell letenniük, valamint azon tárgyak esetén, amelyek esetén nincs írásbeli rész (angol célnyelvi civilizáció). Testnevelés vizsgatárgy esetén a gyakorlati vizsga ebben az időszakban nem kerül megszervezésre, a szóbeli vizsgarész viszont igen.

Az írásbeli vizsgák időpontjai részben módosulnak, ezt a lent található táblázat foglalja össze. Az első héten a vizsgák 8 óra helyett 9 órai kezdettel indulnak, a termeknél minimum a kezdés előtt fél órával minden esetben meg kell jelenni.

Az írásbeli vizsgákon a vizsgázókat egymástól minden irányban minimálisan 1,5 méter távolságban fogjuk leültetni, egy teremben maximum 10 főt és a felügyelő tanárt. A terembeosztást a honlapon legkésőbb a vizsganap előtti munkanapon előre kihirdetjük, elkerülendő az aulában a csoportosulást. Mindenkit kérünk, hogy a kijárási korlátozásról szóló rendelet távolságtartásra vonatkozó másfél méteres előírását tartsa be a vizsgára érkezéskor és a vizsga esetleges szünetében is!

Az írásbeli vizsgák megtekintésének napjai 2020. május 28-29. Ennek menetéről, időpontjáról pontos tájékoztatást a későbbiekben jelentetünk meg az iskola honlapján.

 

2. melléklet a 119/2020.(IV.16.)Korm.rendelethez

 

A Vizsgaidőszakidőrendje

 

  1. A 2020.évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
  A B C D
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 9.00 2020. május 4.
3. matematika matematika 9.00 2020. május 5.
4. történelem történelem 9.00 2020. május 6.
5. angol nyelv angol nyelv 9.00 2020. május 7.
6. német nyelv német nyelv 9.00 2020. május 8.
7. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom,  filozófia 8.00 2020. május 11.
8. francia nyelv francia nyelv 14.00 2020. május 11.
9. kémia kémia 8.00 2020. május 12.
10. földrajz földrajz 14.00 2020. május 12.
11. biológia biológia 8.00 2020. május 13.
12. társadalomismeret mozgóképkultúra  és médiaismeret 14.00 2020. május 13.
13. ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 8.00 2020. május 14.
14. informatika 8.00 2020. május 15.
15. ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 14.00 2020. május 15.
16. informatika dráma 8.00 2020. május 18.
17. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 14.00 2020. május 18.
18. fizika fizika 8.00 2020. május 19.
19. vizuális kultúra vizuális kultúra 14.00 2020. május 19.
20. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 8.00 2020. május 20.
21. gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia 14.00 2020. május 20.
22. spanyol nyelv spanyol nyelv 8.00 2020. május 21.
23. olasz nyelv olasz nyelv 14.00 2020. május 21.

 

2. Egyéb eljárási határidők,  határnapok

 

  A B C D
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. Az emelt szintű vizsgadolgozatok javítása, visszakódolása A középszintű vizsgadolgozatok javítása   2020. május 22–26.
3. Az emelt szintű vizsgadolgozatok javítása, visszakódolása, visszajuttatása a középiskolába A középszintű vizsgadolgozatok javítása   2020. május 27.
4. Az emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének  napjai   2020. május 28–29.
5. A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje 16.00 2020. június 2.
6.   A vizsgaszervező intézményekben a vizsga iratainak előkészítése a vizsgabizottság elnöke számára.   2020. június 3.
7. E rendelet szerint megszervezhető emelt szintű szóbeli vizsgák lebonyolításának  időszaka Az igazgató legkésőbb ezen a napon küldi meg a vizsga iratait a vizsgabizottság elnökének   2020. június 4.
Az elnök ellenőrzi az iratokat, az előzetes elnöki intézkedések lehetősége   2020. június 5–9.
8. Az észrevételek kezelésének lezárása, a bírálat eljuttatása a vizsgabizottságokhoz   2020. június 10.
9.   E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszaka   2020. június 11–13.
10.   E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszaka   2020. június 15–16.
11.   A Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése szerinti  jelentés  megküldésének határideje   2020. június 17.