Bakó Nóra szociális munkás

Az intézményben elérhető segítők és kompetencia-területeik

Feladatmegosztás

Iskolai szociális munkás
Evanyics Gábor
evanyics.gabor@dfg-szeged.hu

Iskolapszichológus
Varga Vera

varga.vera@dfg-szeged.hu

Nevelési intézményvezető helyettes, mentálhigiénés szakember
J. Fekete Melinda 

Segítő beszélgetés

Segítő beszélgetés

Segítő beszélgetés

Prevenció / Korrekció (devianciák, bullying, kirekesztés, szexuális magatartás)

Prevenció (pl. testmódosítás)

 

Információnyújtás (Jogi kérdések, Adományok, Ügyintézés)

 

 

Közvetítés intézmények felé (mediáció, családterápia, alapellátás, külső intézmények)

 

Szükség esetén a megfelelő szakember megtalálása

Tanácsadás (diák – szülő – intézmény konfliktus, tanulási motiváció/nehézség)

 

 

Gyermekvédelmi tevékenységek koordinálása (észlelés – feltárás- jelzések segítése)

 

Ifjúságvédelmi tevékenységek összehangolása

Krízisintervenció (Gyermekvédelmi törvényt követő protokoll szerint)

 

Krízisintervenció (beszűkült. Problémafókuszú  gondolkodás oldása, gyászfeldolgozás facilitálása, anticipátoros tervezés, stb.)

Krízisintervenció

Konzultáció pedagógussal

 

Konzultáció pedagógussal

 

Pszichoedukáció

 

 

Szülőkonzultáció – nevelési tanácsadás

Szülőkonzultáció – nevelési tanácsadás

 

Tanulásmódszertan

Tanulásmódszertan

 

Időmenedzsment

Időmenedzsment

 

Relaxációs gyakorlatok

 

 

Egészségpszichológia – egészségnevelés

 

 

Jövőtervezés, pályaorientáció

Jövőtervezés, pályaorientáció

 

 

Konfliktuskezelés, resztoráció

 

Védőnő: Grósz Károlyné

Területileg illetékes gyermekjogi képviselő

Területileg illetékes gyermekjogi képviselő: 

Görbéné Rakonczai Edina

Telefon: 06/20/489-95-38

E-mail: edina.rakonczai@emmi.gov.hu

Levelezési cím: 6901 Makó, Pf.: 55

Elérhető: hétfő-csütörtök 8.00-16.30

               péntek: 8.00-14.00

Egyenlő Bánásmód Hatóságának tájékoztató füzetei elérhetőek

Egyenlő Bánásmód Hatóságának tájékoztató füzetei elérhetőek: 

http://egyenlobanasmod.hu/article/view/kiadvanyok-1

A legújabb kiadványok között olvasni lehet egyebek közt az oktatás területén előforduló diszkriminációról és a zaklatásról is.

A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében