Iskola-egészségügyi ellátás

 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának rendszerét, gyakorlatát – a teljes gyermeki közösségre vonatkozóan – az iskola biztosítja.

 A feladat ellátására megállapodást köt a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központjával. A tanulók ellátását iskolaorvos, védőnő (lehetőség szerint főállású iskolavédőnő), és fogorvos végzi.

Az iskola egészségügyi alapellátás a következő jogszabályok alapján történik:

·         49/2004. ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról

·         26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

·         51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról

Az iskola egészségügyi ellátás az iskola igazgatójával előre egyeztetett munkaterv szerint történik.

A jogszabályba foglalt szűrővizsgálatok évente történnek, az iskola orvosi szobájában. Amennyiben a gyermek jogszabályban előírt szűrővizsgálata elmarad, azt jelezni kell a gyermek házi gyermekorvosa, illetve a Gyermekjóléti Központ felé.