Oktató-nevelő munkát segítő munkatársak
Farkas Szilvia érettségi laboráns szilvi.faresz@gmail.com
László Jenőné főiskola iskolatitkár agilaszlo60@gmail.com
Lévai Tamás főiskola rendszergazda hiba.dfg@gmail.com
Szalai Judit főiskola iskolatitkár dfg.titkarsag@gmail.com
Tóth Ádám érettségi rendszergazda tothadam0713@gmail.com
Funkcionális dolgozók
Juhász Éva 62/554-960, 62/620-180 gazdasági titkár dfg.ugyvitel@gmail.com
Tóth Mária  62/554-961, 62/620-180 gondnok dfg.ugyvitel@gmail.com
Grósz Károly   karbantartó  
Kovács Zsolt    karbantartó  
Borbély László   portás  
Farkas Gyöngyi   portás  
Postás Romulusz    portás