Pályázati felhívás:Esélyt a középiskolás tehetségnek 2019. október 11. péntek
 

Pályázati felhívás:Esélyt a középiskolás tehetségnek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tehetséggondozó Tanács támogatást kíván nyújtani a tanulmányi téren jól teljesítő, művészeti, sport, illetve egyéb társadalmi tevékenységet folytató, szociálisan rászoruló középiskolás diákok számára.


Az „Esélyt a középiskolás tehetségnek” ösztöndíjban olyan szegedi középiskolában tanulmányokat folytató diák részesülhet,

  • akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el  a 85.500,- Ft-ot és
  • a középiskolai tanulmányi eredménye legalább a 4,00 átlagot elérte.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az, aki:

a) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezik,

b) nemzetközi versenyen 1-20. helyezést ért el,

c) országos szintű versenyen 1-20. helyezést ért el,

d) megyei szintű versenyen 1-10. helyezést ért el,

e) városi szintű versenyen 1-10. helyezést ért el,

f) sportban vagy valamilyen művészeti ágban kimagasló tehetséget mutat, vagy

g) speciális segítő, társadalmi munkát végez tanuló társai érdekében.

 A támogatás összege egyszeri maximum 50.000,- Ft.

A pályázati adatlap itt tölthető le.

Csatolandó mellékletek:

  • a hátrányos helyzet igazolása
  • a szegedi állandó vagy ideiglenes lakcím igazolására (lakcímkártya fénymásolata)
  • a szülők jövedelemigazolása
  • a tanulói jogviszony igazolása
  • bizonyítvány másolata a tanulmányi eredmény megállapításához (9. évfolyamosok esetében a 8. osztályosat kérjük)
  • az iskola (osztályfőnök, vagy más, a tanulóval kapcsolatban álló munkatárs) támogató nyilatkozata
  • a tanulmányi versenyeken / sportban elért kiemelkedő eredményért járó

oklevél fénymásolata (a versenyeredményeknél kizárólag a 2018. szeptember 1. utáni eredményeket tudják figyelembe venni),

illetve minden, amit a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

  • A pályázati anyagot 2019. november 8-ig kell leadni a 115-ös szobában.