Felvételt nyert tanulók az egyes tagozatokon 2020. április 24. péntek
 

Felvételt nyert tanulók az egyes tagozatokon A 2020/2021. tanévre felvett tanulók listája


A 2020/2021. tanévre felvett tanulók listája tagozatonként

1 magyar-angol két tanítási nyelvű
2 speciális angol
3 speciális spanyol
4 speciális kezdő német
5 haladó német
6 matematika-angol orientáció
7 természettudományos orientáció
8 mozgóképkultúra és médiaismeret
9 humán és idegen nyelvi orientáció
10 általános

Valamennyi tanuló (felvett és elutasított) levélben kap értesítést a felvételi eredményről.

Amennyiben a tanuló nem nyert felvételt gimnáziumunkba, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 37. §-ának (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhetnek, megjelölve, hogy azt jogszabálysértés miatt nyújtották-e be (törvényességi kérelem) vagy méltányossági kérelemként. A jogorvoslati kérelmet az iskola fenntartójának, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatójának címezve kell benyújtani 2020. május 11-ig (6726 Szeged, Bal fasor 17-21.).