Dr. Árpás Károlyra (1955 - 2020) emlékezünk 2020. szeptember 02. szerda
 

Dr. Árpás Károlyra (1955 - 2020) emlékezünk Dr. Árpás Károly temetése szeptember 3-án 15 órakor lesz az Újszegedi Temetőben.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy gimnáziumunk alapító pedagógusa, Szeged város elismert irodalomtanára, sok volt deákos diákunk osztályfőnöke, példaképe, író, kutató, sokszínű egyéniség: Árpás Károly Tanár Úr 2020. augusztus 24-én elhunyt.

Árpás Károly hatalmas műveltségével, megismételhetetlenül gazdag olvasottságával, szuggesztív magyaróráival marad meg sokunk emlékezetében. Kollégái és volt diákjai tisztelettel és szeretettel gondolnak vissza a folyosókon kulcsait csörgető, sokszor dudorászó-fütyörésző, mélyen gondolataiba merülő tudós tanárra, akitől nem lehetett olyat kérdezni a történelem vagy az irodalom tárgyköréből, amire ne tudott volna azonnal és kimerítően válaszolni. Jókai vagy Bulgakov, Madách vagy Zrínyi, Babits vagy Baka életműve, a nyelvészet legapróbb mozzanatai, a történelmi események rejtelmei Karcsi kimeríthetetlen tudásához tartoztak. Sajátos tanári módszerei, merész újításai, érdekes szempontú elemzései sok-sok diákját inspirálta, ösztönözte szabad gondolkodásra.

Emlékét megőrizzük.