Pótbeiratkozás 2022. június 23. csütörtök
 

Pótbeiratkozás A pótbeiratkozás időpontja: 2022. július 6. szerda 9 óra


 

A pótbeiratkozás időpontja: 2022. július 6. szerda 9 óra

Jelentkezni a Titkárságon kell.

 

A szülőknek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelenni a középfokú intézményben. A gyermek személyi igazolványát, az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványát, valamint a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát a beiratkozáskor be kell mutatni.

 

A beiratkozáshoz hozza magával a következőket:

  • általános iskolai bizonyítvány
  • általános iskola által kiadott értesítés iskolaváltoztatásról
  • fényképes igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • a diákigazolvány igényléséhez a lakóhely szerinti Kormányhivatalnál elkészített  NEK adatlap szükséges (ingyenes)
  • sajátos nevelési igényre vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségre vonatkozó szakértői vélemény fénymásolata

 

Amennyiben a Kréta rendszerben feltöltik gyermekeik adatait, akkor a személyes beiratkozás alkalmával csak alá kell írni az intézmény által kinyomtatott adatlapot. Ez esetben mindkét szülőnek/gondviselőnek meg kell jelenni a beiratkozáskor.

Abban az esetben, ha a szülő már kinyomtatva, aláírva hozza a beküldött dokumentumokat, nincs szükség mindkét szülő/gondviselő személyes megjelenésére.

Kizárólag személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén ezt az adatlapot itt az intézményben töltik ki a szülők a bemutatott dokumentumok alapján.

Ha a szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, kérjük ennek hivatalos igazolását.