Tájékoztató a közösségi szolgálatról

Az érettségi bizonyítvány kiadásának a feltétele 50 óra igazolt közösségi szolgálat teljesítése. A közösségi szolgálat célja a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kimunkálása, a másokért való felelősségvállalás megtapasztalása. Ezeken túl a diákok a többféle tevékenység során olyan önismeretre tehetnek szert, olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek a pályaválasztás során is hasznukra válhatnak.

Az alábbiakban olvasható pedagógiai programunk erről szóló fejezete, ahol tájékozódni lehet a közösségi szolgálat konkrét lebonyolítási módjától. Itt található az együttműködési megállapodás mintája, néhány együttműködő fogadó szervezet elérhetősége.
 
A 9. évfolyamos diákok az iskolában kapják meg a nyomtatott közösségi szolgálati naplójukat. (Nagyon fontos, hogy ezt a naplót a diáknak az érettségi bizonyítvány kiadásáig meg kell őriznie, amikor is megkapja majd az iskola igazolását az 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséről.) Azok számára, akik ezt a füzetet mégis elveszítették, készült a közösségi szolgálati napló füzetbe című dokumentum, mely akár be is szerkeszthető egy A5-ös méretű füzetbe, vagy kinyomtatva összefűzhető.
 
A legfontosabb tudnivalók:
 
- Az aktuális közösségi szolgálati lehetőségeket a "DFG közösségi szolgálat" Facebook csoportban lehet megtalálni. Iskolánk diákjai csatlakozhatnak ehhez a csoporthoz.
 
- Tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető közösségi szolgálat.
 
- A nyáron végzett közösségi szolgálat a következő tanévbe számít be.
 
- A közösségi szolgálati naplójában a diák vezesse, hogy hol, mikor, milyen tevékenységet végzett, és azt igazoltassa le a szervezetnél erre kijelölt felelőssel, és pecsételtesse le!
 
- Közösségi szolgálatot kizárólag nonprofit szervezetnél lehet teljesíteni.
 
- Legyen a fogadó szervezettel érvényes együttműködési megállapodása az iskolának! Ennek meglétét az Összes együttműködő szervezet listája ABC sorrendben című dokumentumban lehet ellenőrizni. Amennyiben a tanuló olyan szervezetnél szeretne közösségi szolgálatot teljesíteni, mely nem szerepel a fent említett listában, vegye fel a kapcsolatot J. Fekete Melinda nevelési intézményvezető-helyettessel! (Elérhetőség a lap alján.)
 
- Új együttműködési megállapodás is köthető. Ehhez az alábbi tervezetet kell letölteni, 2 példányban kitölteni és aláírattatni a fogadó szervezettel és leadni a 115-ös szobában. Szerződéskötésre kizárólag szeptember 1. és június 15. között van lehetőség.

További tájékozódásra itt van lehetőség:

http://kozossegi.ofi.hu/

További információ az iskolában:
J. Fekete Melinda
deakneveles@dfg-szeged.hu

Letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap közösségi szolgálatra
Közösségi Szolgálat Pedagógiai program
Közösségi Szolgálat napló füzetbe
Együttműködési megállapodás

Közösségi szolgálati együttműködő szervezetek

Összes együttműködő szervezet listája ABC sorrendben