Közzétételi lista

A közzétett adatok megfelelnek a 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§-ban előírt követelményeknek.

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartása szorgalmi időben: 7:00-17:00, tanítási szünetekben szerdánként 9:00-12:00, egyéb időpontokban bérlőkkel egyeztetve.
É
ves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

23. § (3) 

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei,

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok,

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei,

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége,

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje,

i) az iskolai osztályok száma: 31
az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

9.a 36 fő 10.a 29 fő 11.a 30 fő 12.a 29 fő
9.b 32 fő 10.b 32 fő 11.b 31 fő 12.b 30 fő
9.c 31 fő 10.c 28 fő 11.c 27 fő 12.c 28 fő
9.d 36 fő 10.d 28 fő 11.d 29 fő 12.d 29 fő
9.e 32 fő 10.e 29 fő 11.e 33 fő 12.e 28 fő
9.f 35 fő 10.f 32 fő 11.f 32 fő 12.f 28 fő
9.g 34 fő 10.g 33 fő 11.g 39 fő 12.g 26 fő
9.h 32 fő 10.h 32 fő 11.h 25 fő    

 

2017. október 31.