Közzétételi lista

A közzétett adatok megfelelnek a 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§-ban előírt követelményeknek.

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista az alábbiakat tartalmazza:

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartása szorgalmi időben: 7:00-17:00, tanítási szünetekben szerdánként 9:00-12:00, egyéb időpontokban bérlőkkel egyeztetve.
É
ves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

g) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend,a pedagógiai programhelyi tantervérettségi vizsga témakörei.

23. § (3) 

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei,

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok,

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei,

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége,

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje,

i) az iskolai osztályok száma: 31
az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

9. a 34 fő 10. a 34 fő 11. a 31 fő 12. a 32 fő
9. b 35 fő 10. b 36 fő 11. b 35 fő 12. b 32 fő
9. c 33 fő 10. c 33 fő 11. c 35 fő 12. c 26 fő
9. d 34 fő 10. d 34 fő 11. d 33 fő 12. d 36 fő
9. e 33 fő 10. e 33 fő 11. e 30 fő 12. e 28 fő
9. f 35 fő 10. f 34 fő 11. f 37 fő 12. f 28 fő
9. g 36 fő 10. g 32 fő 11. g 33 fő 12. g 31 fő
9. h 35 fő 10. h 31 fő     12. h 30 fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. október 31.