Közzétételi lista

A közzétett adatok megfelelnek a 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.§-ban előírt követelményeknek.

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista az alábbiakat tartalmazza:

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató,

b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartása szorgalmi időben: 7:00-17:00, tanítási szünetekben szerdánként 9:00-12:00, egyéb időpontokban bérlőkkel egyeztetve.
É
ves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

g) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend,a pedagógiai programhelyi tantervérettségi vizsga témakörei.

23. § (3) 

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei,

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok,

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei,

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége,

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje,

i) az iskolai osztályok száma: 31
az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

 

Tanulói létszám 2023/2024.

9. a

32 fő

10. a

33 fő

11. a

34 fő

12. a

29 fő

9. b

34 fő

10. b

34 fő

11. b

34 fő

12. b

35 fő

9. c

31 fő

10. c

35 fő

11. c

30 fő

12. c

30 fő

9. d

36 fő

10. d

30 fő

11. d

34 fő

12. d

30 fő

9. e

31 fő

10. e

34 fő

11. e

34 fő

12. e

34 fő

9. f

27 fő

10. f

33 fő

11. f

32 fő

12. f

35 fő

9. g

29 fő

10. g

30 fő

11. g

37 fő

12. g

29 fő

9. h

29 fő

 

 

11. h

32 fő

12. h

30 fő

  249 fő   229 fő   267 fő   252 fő
Összesen: 997 fő