Második idegennyelvek

Iskolánkban minden tanuló kötelezően tanulja az angol nyelvet. A speciális spanyol, speciális kezdő német és haladó német tagozaton ebből következően nincs nyelvválasztásra lehetőség, a tanulók második nyelvként angolt tanulnak.

A humán és idegen nyelvi orientáción a második idegen nyelv a német vagy a francia. Mindkét nyelv tanulása kezdő szintről indul.

A többi osztályban az angol nyelv mellett francia, német, olasz vagy spanyol nyelvet tanulnak a diákok. Ezen nyelvek tanulása szintén kezdő szintről indul. A felvett diákoknak a felvételi értesítés után kell hármat megjelölniük, és rangsort állítaniuk arról, melyik nyelvet szeretnék második idegen nyelvként tanulni. 

A nyelvi csoportbeosztásról a többség igényét és az iskola humánpolitikai elveit figyelembe véve az iskola vezetősége dönt. Törekszünk arra, hogy legalább a második helyen megjelölt idegen nyelv tanulását biztosítsuk.

A csoportlétszám aránytalanságának kiküszöbölése időnként szükségessé teszi, hogy valaki csak a második vagy harmadik helyen megjelölt nyelvet tanulja. Ilyen esetekben az iskola jogköre, hogy a tanulókat felvételi eredményeik alapján sorolja nyelvi csoportba.

A méltányossági eljárás során utólagosan felvételt nyert tanulók esetében a második idegennyelvi kérést nem tudjuk figyelembe venni.