Második idegennyelvek

Iskolánkban minden tanuló kötelezően tanulja az angol nyelvet. A speciális spanyol és speciális kezdő német tagozaton ebből következően nincs nyelvválasztásra lehetőség, a tanulók második nyelvként angolt tanulnak.

A humán és idegennyelvi orientáción a második idegennyelv francia.

A többi osztályban az angol nyelv mellett francia, német, olasz vagy spanyol nyelvet tanulnak a diákok. Ezen nyelvek tanulása kezdő szintről indul. A felvett diákoknak a felvételi értesítés után kell hármat megjelölniük, és rangsort állítaniuk arról, melyik nyelvet szeretnék második idegennyelvként tanulni.  A nyelvi csoportbeosztásról a többség igényét és az iskola humánpolitikai elveit figyelembe véve az iskola vezetősége dönt. Törekszünk arra, hogy legalább a második helyen megjelölt idegennyelv tanulását biztosítsuk.

A csoportlétszám aránytalanságának kiküszöbölése időnként szükségessé teszi, hogy valaki csak a második vagy harmadik helyen megjelölt nyelvet tanulja. Ilyen esetekben az iskola jogköre, hogy a tanulókat felvételi eredményeik alapján sorolja nyelvi csoportba.

A méltányossági eljárás során utólagosan felvételt nyert tanulók esetében a második idegennyelv a már kialakult nyelvi csoportlétszámok alapján kerül kijelölésre. Nem feltétlenül tudjuk figyelembe venni a tanuló által korábban  megjelölt idegennyelvi kérést.