Munkaközösségek

 

Faragó Klára

intézményvezető

 

Ábrahám Karolina

intézményvezető-helyettes

 

Tóth Roland

intézményvezető-helyettes

  J. Fekete Melinda intézményvezető-helyettes
 

Munkaközösségek

       

Magyar, mozgóképkultúra és médiaismeret, rajz és ének

Történelem

Angol

Idegen nyelv

Matematika

Fizika-Informatika

Kémia-Biológia-Földrajz

Testnevelés

Osztályfőnöki

 
 

Tanári fogadóórák