CULTCAP nyitórendezvény

2021. június 8-án tartották Szegeden a Hági Udvarban  a CULTCAP - Természeti és kulturális értékek megőrzése Szeged és Magyarkanizsa térségében elnevezésű projekt nyitórendezvényét. Ennek keretében Erdélyi Eszter tanárnő és gimnáziumunk diákjai bemutatták a projekt keretében megvalósítandó terveiket. Részletek az alábbi linken elérhetőek:

http://tiszatajonline.hu/?p=139068&fbclid=IwAR3RVfg7q3dGx9ENpPMllZryOzIALL55-si5iMtLZqriJFjXJROyyCLgHfE

 

Infrastrukturális fejlesztések a Deák Ferenc Gimnáziumban

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00396

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések a Deák Ferenc Gimnáziumban

Szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: Az épület műszaki állapotát tekintve felújításra szorul, a szaktantermek, tantermek burkolata elavult, kopott, a falak festése, mellékhelyiségek állapotának korszerűsítése halaszthatatlan, az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosítása érdekében. Az eredetileg 24 tantermes iskolában 31 osztály számára kell biztosítani a feladatellátás feltételeit.  A tervezett fejlesztés hozzájárul a kulturált, higiénikus, a mai kor elvárásainak megfelelő iskolai környezet biztosításához, és elősegíti az épület belső tereinek állagmegóvását is.  Az érintett kémia szaktanteremben a nyílászárók tervezett cseréje a tanulók komfortérzetét javítaná, téli időszakban a 15 C belső hőmérséklet helyett az elvárt, előírt szinten biztosítaná, illetve a hőveszteség is csökkenne.

A felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan 80 tanulói asztal és 160 tanulói szék cseréje.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30

Megvalósítási időszakban lévő pályázatok

EFOP-4.1.3-17-2017-00396        

"Infrastrukturális fejlesztések a Deák Ferenc Gimnáziumban"

   

EFOP-3.2.3-17

"Digitális környezet a köznevelésben"

 

"Határtalanul!" 2019-ben is
 
A gimnázium 10.C osztálya pályázatot nyújtott be a "Határtalanul!" program keretében a 2018/2019-es tanévre. A projektet a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum 10. évfolyamával közösen valósítjuk meg. Az adminisztratív nehézségek miatt mind a szegedi, mind a nagykárolyi utazás 2019 tavaszán fog megvalósulni.
 
A pályázat a "Történelmi és irodalmi emlékek nyomában" címet viseli, célunk a két régió közös történelmi, irodalmi kapcsolatainak megismerése, a tankönyvekben megtalálható ismeretekkel való "személyes találkozás".
 
A nagykárolyi diákok érkezésére a tervek szerint április 8. és 12. között fog sor kerülni. Az itt tartózkodás során meg fognak ismerkedni a nagykárolyi diákok Szegeddel, a Móra Ferenc Múzeummal, az Alsóvárosi Ferences Látogatóközponttal, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkkal és Budapesten az Országházzal, a Szent István Bazilikával. 
Mi pedig május 12. és 15. között fogunk Nagykárolyba utazni, az utazás során megtekintjük a nagyszalontai Arany János Emlékházat, rövid sétát tervezünk Nagyváradon, kis kitérőt teszünk Érsemjénbe Kazinczy Ferenc szülőháza felé. Nagykárolyban meglátogatjuk a Károlyi-kastélyt, felkeressük Károli Gáspár szobrát. Tervezünk elmenni a Rákóczi szabadságharc lezárását jelképező Nagymajtényi síkra és a Kaplonyban található Károlyi kriptát.
 
Remélem, hogy a szabadidős programok során a két iskola diákjai között olyan kapcsolat alakul ki, mely a projekt végén is folytatódik!
 
Mariánovich Dániel of.

projektvezető