Az iskoláról

A 80-as évek végén Szeged város vezetősége felismerte a azt a változó tendenciát, hogy az egyes korosztályok egyre nagyobb százalékának kell gimnáziumi képzést biztosítani. Ennek a szellemében[2] 1985-ben Szeged Megyei Városi Tanács végrehajtó bizottsága határozatában rendelkezett egy új középoktatási intézményt építtetéséről az Anyagod utca valamint a József Attila sugárút által közrefogott területen (1 hektár és 9014 négyzetméter [2]), melynek megtervezésére Novák Istvánt, a CSOMITERV főépítészét bízták meg, aki egy többfunkciós, többcélún hasznosítható 24 tantermes iskolát vetett papírra, mely 800-tól egészen 1000 tanuló befogadására képes. [3] [4] Az 1988. augusztus 1-jén lezajlott műszaki átadást követően az iskola pedagógusi kara megkezdte a beköltözést az épületbe.

„…A nevet a tantestület választotta három lehetőség körül: Klebelsberg Kuno, Károlyi Mihály és Deák Ferenc…”[5]

Az iskola névadójára három lehetséges alternatívát kínáltak fel az iskola tantestületének:

  • Klebelsberg Kuno, aki 1920-tól Szeged városának országgyűlési képviselője, s művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter
  • Károlyi Mihály, az első Magyar Köztársaság miniszterelnöke, majd köztársasági elnöke
  • Deák Ferenc, a „haza bölcse”, a Kiegyezés előremozdítója.

Gróf Klebelsberg Kunó a kiejtés miatt kikerült a választásból[5], majd döntetlen állás alakult ki a másik két alternatíva között. A helyzetet megoldandó Dr. Kovács László, az iskola első igazgatója (1987-1992) kijelentette, hogy az ő szavazata kettőt ér, így a Deák Ferenc Gimnázium forma került ki győztesül.[5] A döntést a város önkormányzata nem akarta elfogadni, így az igazgató Czibere Tiborhoz, a Magyar Népköztársaság oktatás- és művelődésügyi miniszteréhez fordult orvoslásért, melyet követően megszilárdult az iskola végleges neve.

Lévén az idegen nyelvű képzést tekintette az iskola a fő irányvonalnak, az intézmény felavatására az Amerikai Egyesült Államok akkori nagykövetét, Mark Palmert kérték fel.[4] A megnyitás évében az iskola heti kapcsolatban állt a budapesti Amerikai Nagykövetséggel, s ezen amerikai kapcsolat eredményeképpen 1989-ben az iskola vendégül látta Frank Presst, az USA Tudományos Akadémiái Egyesített Bizottságának Elnökét, aki ugyanekkor a NASA tiszteletbeli elnöki posztját is betöltötte; ezenfelül ugyanebben az évben indult az iskola amerikai diákcsereprogramja, a Massachusetts állambeli Brooks Schoollal. A gimnázium később is megőrizte jó kapcsolatát a külüggyel, így az akkori budapesti német nagykövet látogatásakor ingyen vízumot biztosított minden tanulónak az akkori Nyugat-Németország-ba.


Az első igazgató, Dr. Kovács László fő feladatának az iskola felszerelését, s tanárokkal-diákokkal való feltöltését tekintette[5]. Igazgatósága alatt 64 televízióval, két teremnyi számítógéppel, egy berendezett studióval s 42 komplett sífelszereléssel lett gazdagabb a gimnázium. [5] Angoltanárokat a Ságvári Gimnáziumból hívott, a diákokat pedig a Tömörkény István Gimnázium, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium valamint szintén a Ságvári Gimnázium tanulói tették ki, akik még a befogadó intézetekben kezdték meg középiskolai tanulmányaikat, de másodikos tanévüket már az új intézményben folytathatták. [1] Ennek megfelelően az első két magyar-angol két tanítású nyelvű osztály az első évüket a Radnótiban töltötte, de már a Deák Ferenc Gimnázium alakuló tanári karának égisze alatt. A kezdeti időkben az angol mellett csupán négy idegen nyelvet volt lehetősége tanulni a diákoknak, olaszt, spanyolt s németet; [5] mígnem 1989-re elérhetővé vált a francia nyelv is. [3] 1991-től indult a hatosztályos gimnáziumi képzés, melyre az intézmény fokozatosan egyre nagyobb hangsúlyt fektetett; valamint ugyanezen évtized közepéből bővült a tagozatok palettája a humán és speciális nyelvi tagozatokkal.[2]

Dr. Kovács József igazgató a legnagyobb hangsúlyt a hatosztályos gimnáziumi képzés folytatására helyezte.[6] Bővült az iskola tagozatainak listája, megjelentek a speciális nyelvi osztályok. Igazgatósága alatt a gimnázium országosan jegyzett iskola volt, a maga 13. helyével a középiskolák rangsorában, de később is az országos legjobb 40 között megtartotta helyét;[6] ezenfelül a Soros Alapítvány anyagi támogatásával 1993-ban berendezte az első számítógépes termet, s 1995-ben korszerű számítógép-hálózattal látott el egy újabb szaktantermet. [3] 1994-ben Dr. Müller József igazgatóhelyettes ténykedése nyomán létrejött a gimnázium darmstadti kapcsolata, melynek kialakításáért a német város vezetősége az évente adományozott 'Freundschaft in Frieden und Freiheit (Barátság békében és szabadságban) plakettel tüntette ki.

Dr. Révész Mihály 1996-os igazgatóvá való megválasztását követően 2001-es távozásáig az iskola külső menedzseléséért, a belső alkotói szabadság erősítéséért, illetve a pedagógiai program megerősítéséért tevékenykedett. [7] Igazgatóságának első évében indult be a nyári angol nyelvű tábor, Arden Campbell lektor vezetésével. Az amerikai pedagógus 1991-ben, az Educational Services International nevű szervezettel került a gimnáziumba [8], s az éveken át való, az iskoláért tett szolgálataiért Dr. Müller József az „iskola alapítói” között említ meg.[1] Ugyanebben az évben egészült ki az iskola tengerentúli partnerlistája a virginiai Covenant Schoollal.

Az 1998/1999-es tanévben jött létre az informatikai szakirány, valamint egy új speciális nyelvi szak, a német, melyet 2001-ben követett a speciális spanyol, 2004-ben pedig a média szak. 2008-ban ünnepelte az iskola fönnállásának huszadik évfordulóját, melynek alkalmával egyhetes ünnepség- és rendezvénysorozat rendeztetett meg a gimnáziumban.[3]

Az épület

Novák István, a többfunkciós iskola megalkotásának jegyében tágas, jól megvilágított terekkel látta el az iskolát, egy olyan környezetet kialakítandó, ahol a diákok a tanítás utáni idejüket is tölthetik. [4] Ennek jegyében született az aula, mely – a színházteremmel egybenyitva – az egész iskola befogadására képes, a három részre osztható sportcsarnok, a 20000 példánnyal rendelkező könyvtár (elkülönített újságolvasó sarokkal), a tágas büfé, s a kor technikájának megfelelő stúdió. Dr. Kovács László, későbbi kezdő igazgató módosította az eredeti terveket: az aulát és a színháztermet elválasztó falat mobilizálta, a tornacsarnokot átrendezte aképp, hogy tenisz- és röplabdahálókat lehessen fölállítani rajta valamint az öltözőszekrények elrendezését is ő alakította ki.[5] Mindezek mellett az eredeti tervekben szerepel még egy 25 méteres úszómedence is, ahol az iskola helybeni úszóoktatását és versenyeket szándékoztak lebonyolítani. [4] Az épület belseje az 1985-ben Munkácsy Mihály-díjat kapott Szekeres Mihály belsőépítész munkája, míg az iskola bejárata fölött Borsos Miklós munkája látható. A szerkezet maga egy vasbeton váz, mely 4-5 féle panelelemmel vétetett körül, lévén az akkori vezetés betonpanelüzemből rendelte meg az elemeket.